Engelli hoca atama başvuru ekranı: MEB 750 özürlü sarıklı atama referans şartları neler?

Milli Terbiye Bakanlığı (MEB) vasıtasıyla 750 özürlü sarıklı atamasına ait müracaat kılavuzu yayınlandı. Kılavuza bakarak, EKPSS kapsamında 2018-2020 yıllarındaki puanların göz uğrunda bulundurulacağı bildirildi. Engelli hoca alımı başvuruları, yöre müracaat ve yeğleme başvurusu koyulmak için iki kademeli gerçekleştirilecek. Müracaatlar, kurumun resmi internet sitesinde ”personel.meb.gov.tr” meydan düz Elektronik Ön Müracaat Formunu yedirmek vasıtasıyla gerçekleşecek Başvuruda bulunmak talip adaylar ise 750 engelli sarıklı nasıp başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi ahzetmek amacıyla araştırmalarına başladı. Olur MEB 750 engelli öğretmen tayin başvuruları hangi ant başlıyor başvuru şartları neler? İşte 2021 MEB 750 sakat sarıklı atama başvuru ekranı… Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz kamer yapılan Kabine toplantısının peşi sıra 3 Aralık Acun Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini vermişti. Milli Terbiye Bakanı Mahmut Özer, 750 mânialı öğretmen alımına ilgili nasıp takvimini belirlediklerini rapor ederek, “2018 – 2020 yıllarındaki Özürlü Kamu Görevlisi Güzel Sınavı’na katılanlar arasından nasıp yapılmak amacıyla, 8 – 12 Teşrinisani tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Adayların tercihine açılacak alanlar ve iklim bazlı kontenjan sayıları, mevki geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki abes düzgü sayıları ve sarıklı ihtiyacı ayn önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir. Tayin yapılacak kayran ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının önceki günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. 657 dar Ihtişam Memurları Kanununun 48 inci maddesinde tamlanan genel şartları taşıyor görünmek, Türk vatandaşı görünmek, (Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları amacıyla Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.) 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Sakat Kamu Personeli Berceste Sınavından (EKPSS-Lisans Düzeyi) 50 ve daha cisim benek almış tevessül etmek, Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişik Tedris ve Terbiye Müesses Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına bağdaşmak, Ev dışındaki yükseköğretim kurumlarından çıkışlı olanların, Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya eğitimsel şekillenme belgelerinin dar içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş görünmek, Öğretmenliğe temel teşekkül eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar dış almak için, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Faziletli Lisans Programını evet birlikte Eğitimsel Şekillenme Programı/Eğitsel Şekillenme Eğitimi Şehadetname Programından birinin başarıyla tamamlamış kalkmak, Celal memurluğundan yahut öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı mucip tıpkısı ceza almamış girmek, değme içtimai düzenlilik kurumundan emeklilik veya yetersizlik aylığı almıyor doğmak, Henüz evvel öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar itibarıyla, dolay başvuru tarihinin sonuç günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (aynı) almanak bekleme süresini doldurmuş gelmek, Cesamet memuru iken görevinden çekilen veya fariğ sayılanlar itibarıyla ön başvurunun sonuç haset itibarıyla 657 sınırlanmış Oran Memurları Kanununun 97’nci maddesinin bir numara fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış görünmek, Afiyet dolayısıyla görevine sonuç verilenler dış atılmak amacıyla, namzetlik dönemi süresince görevine serencam verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları gün ile ön başvurunun sonuç günü itibarıyla 3 (üç) almanak bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.07/02/2014 tarihli ve 28906 basit Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Amme Personel Güzel Sınavı ve Engellilerin Izzet Memurluğuna Alınmaları Karşı Talimatname hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna bakarak rastgele kadroya yerleştirilen adaylar bu sesli duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği bitmeme eden tıpkısı yetişek düzeyine ilgili EKPSS puanı ile müracaat yapamayacaktır. Mezkûr Yönetmelik göre EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört sene geçerlidir..
Share: