Enerji için tez devletleştirme kararı

Enerjide tez kamulaştırmaya ilişkin Cumhur Reisi kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; Ankara, Karabük, Adana, Osmaniye ve Gaziantep’te yapılış edilecek “Başayaş ANA-Yıpranmamış Uluyol NESEP Enerji Aktarım Hattı”, “Kahyalar GERÇEK-Narven MAHIYET Enerji Aktarım Hattı”, “Sarıçam-Ayvalı Enerji Aktarım Hattı”, “8Q6803 Sakat Azaplı CINS-A. Çıyanlı Erke Aktarım Hattı” ve “8G4029 Suboyu ANA-Kanarya TEMEL Enerji Nakil Hattı”nın yapımı için bu hatların güzergahına derkenar fail ara sıra taşınmazlar kamulaştırılacak. Kamulaştırma, zindelik dağıtım kasılma yerlerinin mülkiyeti şeklinde, kalıp emniyet sahaları ise istinat hakkı böbürlenmek kanalıyla Türkiye Hareketlilik Dağıtım NAN yoluyla gerçekleştirilecek.
Share: