Enerji amacıyla acele devletleştirme kararları makbuz

Samsun, Mardin, Bursa, Kalaba, Burdur, Balıkesir ve Muş’ta yapılacak erke projeleri amacıyla gâh taşınmazların acele kamulaştırılması kararına ilişik Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’nin ilişik ilanına bakarak, Samsun Asarcık Doğalgaz Boru Hattı Projesi ve Nusaybin İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesinin yapımı için projelerin güzergahına eski fail gayrimenkul ile projeler kapsamında nesir edilecek çakılı tesisler, ulaşım yolları, enerji aktarım hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı üzere gerekseme mahsus yurt Boru Hatları ile Petrol Nakil YEMEK tarafından kamulaştırılacak. Türkiye Zindelik İletim NANIAZIZ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 380 kV Bursa Günindi Dönüştürücü Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu ve 154 kV Akkuş-Korgan-Munsap HES Fatsa Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına hamiş eden taşınmazların amut yerlerinin mülkiyet şeklinde, nâkil raks gabarisinin ise dayanma hakkı böbürlenmek vasıtasıyla, bahis konusu umum müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Burdur’un Ağlasun ilçesine doğalgaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç mahsus RMS-A kent giriş istasyonunun yapımı için Yeşilbaşköy köyü sınırları içindeki 185 ada, 5 parsel numaralı ve Balıkesir Ayvalık’ta 791 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazne yerine tescil yapılmak vasıtasıyla Erke Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK) eliyle tez kamulaştırılması kararlaştırıldı. Antrparantez, EPDK , doğalgaz tevzi sisteminin yapımı için Balıkesir’in Gömeç ilçesi Bulaşan Mahallesi sınırlarındaki 690 ada, 50 parsel numaralı ve Muş’un Bulanık ilçesi Galebe Mahallesi sınırlarındaki 379 ada, 6 parsel numaralı taşınmazı birlikte tez kamulaştıracak.
Share: