Endüstri kapasite divane tesislerde etkin sayısı 3,6 milyon

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Endüstri Sığa Raporu istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 2020 yılında 79 bin 221 olan “sığa anlatım” sayısı, 2021 yılında yüzde 9,5 artışla 85 bin 790’a artık. Bu raporların ilişik olduğu istihsal tesislerinin yüzde 43,4’ünde 1-9, yüzdelik 39,8’inde 10-49, yüzdelik 8,1’inde 50-99, yüzde 6,1’inde 100-249, yüzde 2,7’sinde ise 250’den çok etkin bulunuyor. Toplam çalışanların yüzdelik 5,2’si 1-9 çalışanı kâin tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,2’si 10-49, yüzde 13,6’sı 50-99, yüzde 22,4’ü 100-249, yüzdelik 36,6’sı ise 250 ve daha aşkın çalışanı mevcut tesislerde istihdam ediliyor. Makbul raporlara bakarak istihdamın genişlik aşkın olduğu 5 il, İstanbul (756 bin 527), Bursa (298 bin 916), İzmir (238 bin 572), Kocaeli (216 bin 350) ve Ankara (197 bin 3). Sunu birkaç etkin kâin serencam 5 devlet, Bayburt (396), Ardahan (432), Tunceli (559), Hakkari (654) ve Iğdır (850) kendisine kayıtlara geçti. 2020-2021 döneminde KOBİ ölçeğindeki uran firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,5’ten yüzdelik 63,4’e düşerken, balaban firmaların payı yüzde 36,5’ten yüzde 36,6’ya yükseldi. söz konusu dönemde sanayide genişlik çok istihdam artışı sağlayıcı şehirler, yüzde 83,4 ile Veca, yüzdelik 41,8 ile Kilis ve yüzdelik 36,4 ile Van oldu. Maşrık Marmara’da çalışan 38 bin 940 mühendise eşit, İstanbul’da 38 bin 342, Mağrip Anadolu’da 34 bin 869, Ege’de 25 bin 224, Akdeniz’de 10 bin 677 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. bahis konusu dönemde efdal uygulayım bilimi kapsamındaki uran tesislerinin oranı yüzdelik 2,4’te sabit kaldı. Orta-erdemli teknoloji kapsamındaki endüstri tesislerinin oranı yüzdelik 24’ten yüzde 24,3’e yükseldi. Itidalli-düşük teknoloji kapsamındaki uran tesislerinin oranı yüzde 31’den yüzdelik 30,6’ya, bağan uygulayım bilimi kapsamındaki uran tesislerinin oranı yüzdelik 44’ten yüzde 42,8’e geriledi. 2021 yılı sonu bakımından 1.377 ecnebi sermayeli firma sığa raporu yaptırdı. Yabancı sermayeli firmaların istihsal tesislerinin yer çokça olduğu şehir İstanbul (249) oldu. Bu ili Kocaeli (180), İzmir (161), Bursa (98) ve Tekirdağ (73) izleme etti. Yabancı sermayeli firmaların yetenek raporu yaptırdıkları tesislerin canlılık grubuna bakarak önceki 5 sıralaması, 145 ile “fabrikasyon uyuşturucu ürünleri imalatı (araba ve teçhizat dünya)”, 133 ile “eksantrik yerde sınıflandırılmamış araba ve ekipman imalatı”, 130 ile “lastik ağacı ve plastik ürünlerin imalatı”, 120 ile “kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” ve 87 ile “motorlu yağız taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı” şeklinde gerçekleşti. Ecnebi sermayeli sanayi tesisi sayısında 221 ile Almanya önce sırada düz aldı. Bu ülkeyi Hollanda (104), İtalya (66), İspanya (54) ve Fransa (49) izledi.
Share: