Emlak değerleme hizmetlerine ait 2022 tarifesi belirlendi

Anamal Piyasası Kurulu’nun (SPK) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği valüasyon hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2022’da temel alacağı emlak valüasyon asgari ücret tarifesi ve aplikasyon esasları belirlendi. Buna göre, değerleme hizmetleri karşılığında öğrenim edilecek ücretlerde, değişmeyen kapsamında belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak. söz konusu ücretler, minimal nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre elan erdemli tıpkı sevap belirlenebilecek. Belirlenen minimal ecir ve gider tutarları elden verilecek valüasyon hizmetine ilişik olacak. Hizmetin verilmesi amacıyla müstelzim muvasala masrafları ile mecburi bilgi ve belgelerin temininde, resmi kurumlara yapılan masraf ve bir ödemeler, yurt bilgi merkezi payı, KDV ve ayrıksı vergiler kabil mülhak ücret ve giderler öğrenim edilecek minimum ücrete karışma kaçınan, antrparantez ödenecek.TKGM sorgulamasının angajman eliyle yapılması halinde ilave aynı sevap dilek edilirse bu ecir emlak valüasyon kuruluşu marifetiyle ödenecek, müşteriye yansıtılmayacak. Minimal sevap tarifesi uygulanarak hesaplanacak valüasyon hizmetlerine ilişik ücretlere, değerleme raporu başına 12 teklik yurt vukuf merkezi payı eklenecek. söz konusu tutarlar, Merkezi Vasıta Kuruluşu Yurt Hikmet Merkezi AŞ’ye ödenecek. Değerleme ücretlerinin, valüasyon işi başlamadan önceki belirlenmesi gerekecek. Tarifede tamlanan brüt metrekare büyüklüklerinin belirlenmesinde uray mamure yönetmelikleri dikkate alınacak. Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda mukayyet niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu ayırt zımnında ilişkin gayrimenkul tarifede düzlük düz grupların birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde faziletli olan sevap grubu dikkate alınacak. Prospektüs kapsamında, 2022’birlikte brüt metrekareye bakarak uygulanacak valüasyon ücreti sargı, bahçe, toprak, ekincilik alanı ve hususi orman için 1.163 teklik ila 1.592 teklik beyninde olacak.Bağımsız büro niteliği nail ev, yazıhane yahut bürolarda brüt metrekaresi 250’yi aşmayanlar üzere valüasyon ücreti 1.092 teklik olacak. Bu cirim metrekaresi 251 ila 500 ortada bulunan bölük, yazıhane veya bürolar amacıyla 1.338 lira düzeyinde belirlenirken, 501’den fazla olanlar için 1.585-3 bin 678 liralık bandında farklılık gösterecek. Akaryakıt istasyonları için 6 bin 475 liralık kendisine belirlenen valüasyon ücretleri, istihsal, ambarlama, zirai ve endüstriyel nitelikli yapılar amacıyla brüt metre karesine göre 1.072 teklik ila 8 bin 962 lira arasında değişecek. Değerleme ücreti; dükkan, iş merkezi, hisse senedi merkezleri, AVM, şifahane, keyif tesisi, meslek, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kitabevi, beyaz perde salonu, temaşa salonu, sergi salonu, eylem merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor yapı ve kompleksleri kabilinden gayrimenkullerde 100 metrekareye büyüklüğünde 1.188 teklik, 101-500 metrekare arası değişenlerde 1.389 lira olacak.Yalılar ve çarkıt ürün niteliğindeki gayrimenkuller amacıyla birlikte değerleme ücreti 5 bin 634 lira adına alınacak..
Share: