Elektronik vesika uygulamalarının kapsamı genişletildi

Girişim ve işletmelerin beyannamelerini elektronik ortama taşıyarak yordam ve ahit kazandıran uygulamanın kapsamının genişletildiği duyuruldu. Türkiye Erkin Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Finansal Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Umumi Başkanı Emre Kartaloğlu, elektronik belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ilgilendiren değerlendirmede bulundu. Kartaloğlu, kullanılmamış düzenlemeyle brüt satma hasılatı 2021 hesap dönemi üzere 4 milyon liralık, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon liralık ve üst mükelleflere e-fatura ve e-belgelik fatura uygulamalarına mürur zorunluluğu getirildiğini söyledi. Kartaloğlu, elektronik ortamda servet veya bakım satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2020 ve 2021 adisyon dönemleri üzere 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri üzere 500 bin teklik ve eğin brüt satma hasılatı olanlara birlikte bu zorunluluğun getirildiğini aktararak, düzenleme kapsamına giren sair mükellefleri şöyle sıraladı: “Taşınmazlar ve motorlu kayıt, inşa, yapım, gelgel, satış veya isticar işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde mevcut mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri amacıyla 1 milyon liralık, 2022 veya müteakip hesap dönemleri amacıyla 500 bin liralık ve üst brüt satış hasılatı olanlar, Hars ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden envestisman ve pres belgesi kabul etmek vasıtasıyla konaklama hizmeti veren otel işletmeler kapsamda bulunuyor.”
Düzenlemenin temel bakımından fatura düzenleyen bütün rüşvet mükelleflerini ilgilendirdiğine dikkati çeken Kartaloğlu, “e-Belgelik fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, benzeri günde, bir kişiye düzenlenen ve rüsum dahil hep tutarı belli aynı rakamı aşması zımnında 1 Eş 2020’den bu yana elektronik ortamda e-belgelik fatura namına düzenlenme zorunluluğu mevcut faturalar amacıyla belirlenen tutarlar, 1 Mart 2022’den itibaren gerçekleştirilecek teslim ve hizmetlere ilgili düzenlenecek faturalar itibarıyla güncellendi. Güzeşte yıl bu tutarlar vergi yükümlüsü olmayanlara yapılan satışlarda 30 bin teklik, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin liraydı. Tebliğde yapılan gayrı düzenlemelere da değinen Kartaloğlu, “e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar üzere e-irsaliye uygulamasına mecburi olarak geçişte dikkate alınan 25 milyon lira ve beden ciro haddi, 2021 hesap döneminden etkin olmak için 10 milyon teklik ve gövde adına revize edildi. Böylelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 ve müteakip yıllar cirosu 10 milyon lira ve üst olan mükelleflerin izleyen yılın 7’nci ayı esasen itibaren e-gönderme belgesi uygulamasına geçiş zorunluluğu başladı.” değerlendirmesinde bulundu. Kartaloğlu, ayrımsız diğer düzenlemenin ise döviz gurur-satış belgesi düzenleyebilen mükellefleri ilgilendirdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Mezun müesseseler karışma girmek amacıyla ilgilendiren mevzuat mucibince döviz çalım-satım belgesi düzenleyebilen tam mükelleflerden bir zamanda ilgili mevzuat dahilinde nadir maden çalım/satım etme yetkisi bile bulunanların, döviz ve kıymetli eroin çalım/satım işlemlerinde yegâne belge namına düzenlenebilen ‘Döviz ve Bulunmaz Beyaz Zehir Hava Belgesi’ ile ‘Döviz ve Kıymetli Eroin Satış Belgesi’ni da e-Döviz Gurur/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak düzenleyebilmesine, muhatabına kağıt veya elektronik ortamda iletilebilmesine ve elektronik ortamda koruma edilebilmesine imkan sağlandı.”
e-Masraf Pusulası uygulamasında, elektronik ortamda planlı ve elektronik sertifikayla imzalanan e-gider pusulasının yeryüzü birkaç bir örnek kağıt çıktısının vakit kaybetmeden muhatabı eliyle sulanmış imzayla imzalanmasının ehliyetli arkaç geldiği bilgisini veren Kartaloğlu, düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üstünde yıvışık imza atma şartının kaldırıldığını bildirdi..
Share: