Elektronik servet ihraç fail kuruluşlara 5 milyon teklik sermaye şartı

Ifa hizmetleri ve elektronik mal ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları üzerine Türkiye Cumhuriyet Şekil Bankası (TCMB) yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Bu kuruluşların fatura ödemelerine aracılık edilmesine müteveccih hizmetlerin verilmesinde yer birkaç 1 milyon liralık, ödeme hesabının işletilmesi, mülk transferi ve havalesi, ödeme aracının ihraç veya kabulü kabil hizmetleri sunmasında ise genişlik bir iki 2 milyon liralık ödenmiş sermaye şartını adına getirmesi gerekiyor. Yıpranmamış yönetmelikle, 2014 yılında yayınlanan ödeme hizmetleri ve elektronik mülk ihracı ile ifa kuruluşları ve elektronik dünyalık kuruluşları için talimatname yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik, ifa kuruluşları ve elektronik mülk kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik mal ihracına esaslar düzenliyor. Türkiye’de ödeme hizmetleri alanında faaliyette mevcut olmak veya elektronik para ihraç buyurmak amacıyla TCMB’ye yapılacak cümbüş izni başvuruları, istihbari inceleme aşaması ve sonuncu diploma aşaması kalkışmak üzere iki adımdan oluşacak.Ifa ve elektronik para kuruluşları, mevduat yahut paydaşlık fonu kabul edemeyecek, emniyet veremeyecek, ödenmesine delalet edilen tutarları taksitlendiremeyecek. İşlemin değme iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ve Türkiye’de mevcut ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullandığı ödeme işlemleri ile ilgilendiren adına döviz alım satım işlemi yapamayacak. Döviz alım satım işlemi, işlemin taraflarından birinin dar dışında bulunması yöre üzere yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde türlü olabilecek. TCMB, kuruluşa ödeme hizmeti olarak değerlendirilmeyen alanlarda cümbüş gösterebilmesi amacıyla arttırma özkaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek. Ifa fonları himaye hesapları ile elektronik para esirgeme hesapları, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve kuruluşun ilişkin yasadan kaynaklanan yükümlülüklerinin namına getirilmesini teminen ilişkin banka yoluyla bloke edilecek. Ifa ve elektronik para kuruluşları, bu hâkimiyet uyarınca TCMB gözetiminde; verilen hizmete bakarak 2 milyon liralık, 3 milyon teklik yahut 5 milyon lira güvence bulundurmak zorunda olacak. Elektronik mal ihraç eden yapılış, aldığı fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmeksizin ihraç edecek. Elektronik para nail olmak için elektronik dünyalık kuruluşunun temsilcisine sunulan fonlar, elektronik mülk kuruluşuna verilmiş sayılacak. Elektronik dünyalık karşılığında alınan kaynak üzere nema işletilemeyecek ve müşteriye elektronik paranın tutulduğu süreye ve tutara sınırlı her menfaat sağlanamayacak. Elektronik dünyalık ihraç eden kuruluş, müşterinin talebi konusunda elektronik paranın karşılığı büyüklüğünde fonun geri ödenmesine ilgilendiren işlemleri talebi almasının peşi sıra yer geç devrisi iş günü sonuna büyüklüğünde yapmakla memur olacak. Yönetmeliğin uygulanmasında, elektronik mal, elektronik para sağlamak amacıyla ifa yapıldığı anda ihraç edilmiş sayılacak. Ifa hizmeti sağlayıcısı ile almaç arasındaki süreklilik yer fail mevkut ifa ilişkileri geçim ile düzenlenecek. Açıktan bildirişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılmış forma şartı aranmayacak.Ifa hizmeti sağlayıcısı birlikte engin bildirişim uzlaştırıcı ile yapılan söve uyuşma kapsamında sunacağı ödeme hizmetlerine ait tahdidat getirebilecek. Müşterinin talebi olmadığı sürece uzaktan iletişim aracı ile çerçeve itilaf yapılmasına müteveccih gelişigüzel muamele yapılamayacak. TCMB, ödeme hizmeti ve elektronik dünyalık ihracı kapsamındaki belirli aynı prosedür türüne ilişik namına seçme insan altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve sair menfaatlerin nitelikleri ile azami tutar ya dahi oranlarını tayin etmeye, bunları kısmen veya tamamen erkin bırakmaya izinli olacak. TCMB antrparantez, ödemeler alanının gelişimini ters etkileyebilecek nitelikte genişlik ve uygulamaları belirleme etmesi yerinde, ilişik kurum ve kuruluşların uzuv olarak katılımıyla, belli aynı müddet ile evet de süresiz adına çalışmalar yürüterek belirlenen bahis ile ait çıktılar üretecek mücahede komiteleri kurabilecek.
Share: