Elektronik imzada harezmi yolu değişikliğine gidildi

Elektronik imza ya de sayısal imza, bambaşka benzeri elektronik veriye eklenen yahut elektronik veriyle mantıki bağlantısı kâin ve etiket tasdik için geçer elektronik verilere deniyor. E-imza namına birlikte bilinen bu tümce, elektronik ortamlarda imza adına kullanılabilen kanuni etiket teslim sistemidir Vukuf Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla hazırlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Ustalık Kriterlere İlişkin Deklarasyon’de Uymazlık Yapılmasına Dayalı Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bakarak, imza oluşturma ve teslim verileri ile telhis algoritmalarında henüz mütekâmil ve emin SHA2 ve SHA3 kullanılacak. Düzenleme sonrası makbul kılınan algoritma ve parametreler ise 31 Mesafe 2022’ye büyüklüğünde makbul olacak. Elektronik Şehadetname Hizmet Sağlayıcıları, öz imza tekvin ve tasdik verilerine ait yıpranmamış standartlara 1 yıl içre ahenk sağlayacak.
Share: