Elektronik imza nedir? E-imza bittabi alınır?

Islak imza ile tıpkısı hukuki geçerliliğe erbap olan elektronik imza, elektronik kendisine yapılan işlemler sırasında gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ilgilendiren olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. Yani elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde, kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu güvence fehamet. 5070 çevrilmiş Elektronik İmza Yasası’nda emniyetli elektronik imza, “özellikle imza sahibine ilişkin olan, yemeden içmeden imza sahibinin tasarrufunda mevcut tehlikesiz elektronik imza tevlit aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonraları herhangi bir mübayenet yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan imzadır.” şeklinde tanımlanmaktadır.   Amme ve hür teşebbüs farkı gözetmeksizin faziletli bilgi güvenliğinin vacip olduğu birlik sektörlerde e-imza kullanılmaktadır. Para kuruluşları, bayilikle etkin sigorta firmaları, kamu kuruluşları ve üniversiteler e-imzanın herkesçe tanıdık kullanıcıları kabilinden görünseler de günümüzde rastgele alan ve herhangi bir sektörde kendine tasarruf alanı bulmuş ve yaygınlaşmıştır. E-imza almak berenarı macerasız. Sakıncasız elektronik imza çabucak kalifiye elektronik sertifika ile sağlanıyor. Kalifiye Elektronik Şehadetname ahzetmek üzere başvurulabilecek yerler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ’nun internet sayfasında yayınlanıyor. E-oran uygulamalarında (turkiye.gov.tr) E-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Endüstri Bakanlığı, EKAP…) MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde, Gümrük ve aut tecim işlemlerinde, Mukayyet E-Posta (KEP) Sisteminde, Müteharrik bakım sözleşmelerinde ve gayrı bütün sözleşmelerde, Vezneci talimatlarının gönderilmesinde, Başarım, cevaz, aşkın emek ve masraf onaylama formlarında, Umumi Kurul, Şürekâ Oturmuş ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında, Bayi zıkkım iletişiminde sipariş sürecinde, Elektronik arşivin e-imzalanmasında, Islak imza mucip eksiksiz uygulamalarda kullanabilirsiniz.
Share: