Elektronik aile eşyaları engellilerin erişimine uygun arkaç getirilecek

Ocak Faaliyet ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektronik aile eşyalarının engelliler açısından henüz erişilebilir hale getirilmesi amacıyla çalışmalarına cevvaliyet verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sakat vatandaşların hizmetlere erişilebilirliğinin artırılması çalışmalarına elektronik ocak eşyaları dahi karışma edildi. Mevrut şikayetler ve talepleri değerlendiren bakanlık, göstergeç başta tutmak için ana hikmet teknolojileriyle ilişik çevirgeç ve teçhizatın sakat erişimine makul donanıma erbap olması, akil komuta ve akıllı TV’lerin hele görme engellilerin ihtiyaçlarına karşılık vermesi üzere harekete geçti. Bu kapsamda, engellilerle ilgilendiren federasyon ve cemiyet temsilcileri başta kalkışmak için, bakanlıkların ilişkin kurumları, elektronik uran, parafin kayıt taraf uran, klima imalatçıları ile ilişkin üretici, dış satımcı ve mütemmim topluluk temsilcileri ile konuyla ilgilenen akademisyenlerden oluşan kişilerle çevrimiçi güruh gerçekleştirdi. Toplantıda, engelliler ve ilişkin derneklerce elektronik familya eşyaları konusunda engellilerin yaşadıkları mesail mercek altına makbuz. Ayrıca elektronik ev eşyaları üreticilerinin engellilerle ilişik düzenlemeleri ve ürünleri karşı bilgilendirme yapıldı. Konuya ilgilendiren toplantılara ilerleyen günlerde birlikte bitmeme edilmesi ve toplantıların kapsamının genişletilmesi yönünde karar alındı.
Share: