Ekonomiye ilişik husye kanun TBMM’de kabul edildi

Ekonomiye ve terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Mesabesinde Kararnamelerde Uymazlık Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Umumi Kurulundan geçti. Buna göre, TMSF’nin kayyım adına atanmasına dayalı buyruk, 31 Orak Ayı itibarıyla 3 yıl uzatılabilecek. 2021’dahi dahi istihdamı iaşe etmek için işgücü maliyetlerini düşürmek amacıyla, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 liralık, aylık 75 liralık minimal ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021’den itibaren makbul olacak. Meccanen çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 bakımından mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, başka taksitleri anılan tarihten itibaren 2’şer kamer arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde, mahkumiyetin hep sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla savaşım görevlerinde vadi düz gümrük himaye personeline erdemli hizmetleri ve olağanüstü yararlık göstermeleri yerinde ihsan verilecek Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan yahut bildirimde bulunmadan yaman ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Karı 2022 olacak Düzenlilik korucularının ücreti minimum ücretin altına düştüğünde, ücret farkı ödence olacak ödenecek.Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı kâin yahut irtibatlı kişilerin sahibi yahut ortağı oldukları şirketlere müteveccih planlı sormaca ve kovuşturmalarda TMSF’nin kayyım adına atanmasına ait buyruk, 31 Orak Ayı 2021’den itibaren 3 sene henüz uygulanacak. Bakı süreleri 48 saate uzatılırken, şişko suçlarda bu süre 4 güne çıkarıldı. 2020’dahi meydana mevrut depremlerde, binaları engel gören vatandaşlar üzere devletin emlak kredisi açılış ve yapı yaptırma yükümlülükleri ile ilişik yapılacak gelişim ve işlemlerde beklenir mağduriyetlerin giderilerek doğruluk kayıplarının bahis konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde müzaheret eli uzatılabilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Acun etraf fiyatlarından henüz düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözaltı uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.
Share: