EKK: Enerji bildirme güvenliğini teminde tekmil tedbirler alınıyor

Cumhur Reisi Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) toplantısında, global ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile strüktürel konuların şümullü şekilde ele alındığı belirtildi. Toplantıda idmansız yer yağı, doğalgaz ve kömür fiyatlarında dünyada akıbet dönemde yaşanan kıymet hareketleri ve Türkiye’ye yansımalarının değerlendirildi. Toplantıda erke yer güvenliğini gerçekleştirme etme çerçevesinde vacip yekpare tedbirlerin alınmakta olduğu de belirtildi. Türkiye’nin bu sene tarihin yer faziletkâr seviyesine yükselmesi beklenen doğalgaz talebi, Ankara’yı faziletkâr fiyatların bilge olduğu arsıulusal ışıltı piyasalardan doğalgaz uydurmak zorunda bırakacak görünürken, bu sene sona erecek detaylı vadeli dış alım sözleşmelerinin da yenilenme dönemi geliyor. Toplantıda 2022 yılı bütçesi, edimsel iktisadi konular, küresel enerji piyasasındaki sonuç dönemdeki gelişmeler, amme uygulamalarında ürün ve kazançlı hayatiyet sınıflandırmasının uyumlaştırılması ile zirai hasılanın artırılması konularının görüşüldüğü belirtildi. Toplantıda tarımsal üretimi artırmaya yönelik politikalar ve konkre projeler ele alınarak, nebati ve hayvani üretimin artırılmasına müteveccih projeler teferruatlı görüşüldü. Hesaplı istikrarla ilişik gelişmeleri bağlı olmak ve kıymetlendirmek için kurulan kurul; Hazne ve Maliye, Faaliyet ve Toplumsal Asayiş, Enerji ve Tabiatıyla Kaynaklar, Endüstri ve Uygulayım Bilimi, Ekincilik ve Orman, Ticaret bakanları ile Takip ve Bütçe Başkanı’ndan oluşuyor. Gerektiğinde ilişkin kurumlar da toplantıya nida ediliyor.
Share: