Ekim ayı aut tecim endeksine bakarak ihracat yüzde 20,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim kocaoğlan dış tecim endeksini açıkladı. TÜİK ile Tecim Bakanlığı hisse senedi birliğiyle oluşturulan genel tecim sistemi kapsamında üretilen geçici dış tecim verilerine göre; dış satım 2021 yılı Ekim ayında, aynı esbak yılın ayrımsız ayına göre yüzdelik 20,1 artarak 20 bilyon 792 milyon dolar, dış alım yüzde 12,8 artarak 22 bilyon 230 milyon dolar adına gerçekleşti. Umumi ticaret sistemine göre dış satım 2021 yılı Aile-Ekim döneminde tıpkısı eski yılın tıpkısı dönemine bakarak yüzde 33,9 artarak 181 bilyon 673 milyon dolar, ithalat yüzdelik 22,5 artarak 215 bilyon 533 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Erke ürünleri ve parasal sıfır zer aut ihracat, 2021 Teşrinievvel ayında yüzde 19,8 artarak 16 bilyon 410 milyon dolardan, 19 bilyon 659 milyon dolara yükseldi. Teşrinievvel ayında enerji ürünleri ve akçasal olmayan kızıl hariç dış alım yüzde 5,9 artarak 15 milyar 611 milyon dolardan, 16 bilyon 533 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve akçasal olmayan zer dünya dış tecim dahası teşrinievvel ayında 3 milyar 126 milyon dolar adına gerçekleşti. Aut tecim hacmi yüzde 13 artarak 36 bilyon 193 milyon dolar namına gerçekleşti. Ilk Teşrin ayında aut ticaret açığı, ayrımsız esbak yılın tıpkı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 bilyon 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2020 Teşrinievvel ayında yüzdelik 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5’e yükseldi. Familya-ilk teşrin döneminde aut tecim açığı yüzdelik 15,9 azalarak 40 milyar 275 milyon dolardan, 33 bilyon 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2020 Sülale-Ekim döneminde yüzde 77,1 iken, 2021 yılının tıpkısı döneminde yüzde 84,3’e yükseldi. Soylu Erki faaliyetlere bakarak ihracatta, 2021 Teşrinievvel ayında imalat sanayinin payı yüzdelik 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. Karı-ekim döneminde soylu erki faaliyetlere bakarak ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.İthalatta, 2021 Ocak-Ilk Teşrin döneminde ara mallarının payı yüzdelik 76,9, resülmal mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzdelik 9,5 oldu. Ilk Teşrin ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 1 bilyon 692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile BENDE, 1 milyar 223 milyon dolar ile Müttehit Krallık, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 bilyon 104 milyon dolar ile İtalya izlem etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplanmış ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu. Ev-ilk teşrin döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 15 bilyon 789 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 836 milyon dolar ile MEMLUK, 10 milyar 895 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolar ile İtalya ve 8 bilyon 757 milyon dolar ile Irak strateji etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, hep ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturduğu belirtildi. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ilk Teşrin ayında Çin’den yapılan dış alım 2 bilyon 525 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile BENDE, 945 milyon dolar ile İtalya izledi.Eş-teşrinievvel döneminde ithalatta önce sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan dış alım 26 bilyon 61 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 bilyon 611 milyon dolar ile Rusya, 17 bilyon 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile MEMLUK,  9 milyar 306 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan dış alım, bütün ithalatın yüzdelik 40,1’ini oluşturdu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak; 2021 yılı Ekim ayında aynı eski aya bakarak ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 1,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ekim ayında tıpkı geçmiş yılın aynı ayına göre dış satım yüzdelik 4,3, ithalat yüzde 15,9 arttı. Teknoloji yoğunluğuna göre aut tecim verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması süresince vadi düz imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ekim ayında ISIC Rev.4’e bakarak imalat uran ürünlerinin hep ihracattaki payı yüzde 95. Faziletkâr uygulayım bilimi ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ihracatı içindeki payı yüzdelik 2,7. Familya-teşrinievvel döneminde ISIC Rev.4’e bakarak imalat sanayi ürünlerinin toplanmış ihracattaki payı yüzde 94,6. Karı-ekim döneminde erdemli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9.Efdal uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,8’dir. Eş-ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin hep ithalattaki payı yüzdelik 77,3. Aile-ekim döneminde faziletli teknoloji ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 12,7. Hususi ticaret sistemine bakarak, 2021 yılı Ekim ayında, ihracat ayrımsız önceki yılın ayrımsız ayına bakarak yüzdelik 20,7 artarak 19 milyar 831 milyon dolar, ithalat yüzdelik 15,3 artarak 21 milyar 599 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Ekim ayında aut tecim açığı yüzde 23,4 azalarak 2 bilyon 309 milyon dolardan, 1 milyar 769 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ilk Teşrin ayında yüzdelik 87,7 iken, 2021 Ilk Teşrin ayında yüzde 91,8’e yükseldi. Özel ticaret sistemine bakarak ihracat, 2021 yılı Karı-Teşrinievvel döneminde, bire bir esbak yılın ayrımsız dönemine bakarak yüzdelik 34,2 artarak 172 bilyon 303 milyon dolar, dış alım yüzde 23 artarak 207 bilyon 342 milyon dolar kendisine gerçekleşti.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eş-Ekim döneminde yüzde 76,2 iken, 2021 yılının tıpkı döneminde yüzde 83,1’e yükseldi..
Share: