EIA: Küresel enerji tüketimi 2050’ye büyüklüğünde yüzdelik 50 artacak

KUL Enerji Meşveret İdaresi’nin (EIA) Arsıulusal Erke Görünümü 2021 raporuna göre, Asya’daki gelişmekte olan ekonomiler ilkin gelmek için hararetli toptan kazançlı nema, enerji tüketimindeki artışı tetikleyecek. EIA’nın bulunan kanun ve yönetmeliklere dayalı yerine gelecekteki erke eğilimlerini öngören referans senaryosuna göre, 2050’ye kadar mecmu erke kaynakları beyninde yer canlı artım yenilenebilir enerjide görülecek. Enerji politikalarında kocaman değişiklikler yahut teknolojik atılımlar kaydedilmezse, yenilenebilir kaynakların erke üretimindeki payı artsa dahi 2050’ye büyüklüğünde erke kaynaklı karbondioksit emisyonlarında çoğalma sürecek. Iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışı ülkelerdeki zindelik üretimi 2050’ye büyüklüğünde iki katına çıkacak. Cıvıltı üretiminde yenilenebilir kaynaklara daha fazla ciddilik verilmesi ve neşelilik şebekesi güvenilirliğinin artırılmasına yönelik çabalar, acun genelinde pil kullanımında genişlemeye öğün açacak. Rapora göre, erke sektöründe mevcut yöntem ve uygulayım bilimi eğilimlerinin bitmeme etmesi durumunda, 2020-2050 yıllarında küresel enerji tüketimi yaklaşık yüzde 50 artacak. Bu dönemde, sıvı mahrukat tüketimi sunma çok OECD dışı Asya ülkelerinde gerçekleşecek. Acul eş artışı ve ekonomilerde kaydedilen nema, bu bölgelerdeki likit yakıt tüketimini tetikleyen unsurların başında olacak. Tüketimin üretimi geride bıraktığı bu ülkelerde, tor yer yağı veya yer yağı ürünleri ithalatı bile artacak.
Share: