Eğitim Bilimi harcamaları 2020’de yüzdelik 4,5 fazlalık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), güzeşte yıla ait terbiye harcamaları istatistiklerini yayınladı. Türkiye’de terbiye harcamaları 2020 yılında, 2019 yılına bakarak yüzde 4,5 artarak 270 bilyon 921 milyon liralık oldu. 2020 yılında ayrımsız önceki yıla bakarak eğitim bilimi harcamalarının genişlik çok yükseldiği eğitim bilimi düzeyleri; yüzde 10,9 ile yükseköğretim ve yüzde 5,4 ile ilkokul oldu. Terbiye harcamasının katışık yetersiz içi hasıla içindeki payı 2019 yılında yüzde 6 iken, 2020 yılında yüzdelik 5,4 oldu. Ihtişam eğitim harcamasının katışık sıkıntılı içi hasıla içindeki payı ise 2019 yılında yüzdelik 4,4 iken, 2020 yılında yüzde 4 oldu. Terbiye harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; oran eğitim bilimi kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 31,9’unu yükseköğretim, yüzde 24,9’unu lise oluşturdu. Özel terbiye kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 40,1’i yükseköğretime, yüzde 36,9’u ortaöğretime yapıldı. Türkiye’de 2020 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzdelik 74,7’si azamet marifetiyle finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzdelik 20,2 oldu. Öğrenci başına yapılan terbiye harcaması 2019 yılında 11 bin 769 teklik olurken, 2020 yılında ise 12 bin 311 lira olarak gerçekleşti. Yetişek düzeylerine bakarak değerlendirildiğinde, 2020 yılında öğrenci başına harcamanın arz efdal olduğu eğitim düzeyi 20 bin 774 teklik ile yükseköğretim oldu. Mektepli başına bütün yetişek harcaması ayrımsız eski yıla bakarak yüzde 4,6 arttı. Mektepli başına yetişek harcamalarının 2020 yılında 2019 yılına göre sunu çok artış gösterdiği eğitim bilimi düzeyi yüzde 10,3 ile yükseköğretim oldu. Bunu yüzdelik 4,7 ile ilkokul strateji etti.
Share: