Ege Üniversitesi’nde telkih geliştirme merkezi kuruldu

Veli Üniversitesi (EÜ) bünyesinde Aşılama Ihya Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. EÜ Rektörü Necdet Budak, yaptığı mukayyet açıklamada, aşı alanında ilmî vukuf atmak, tüvana araştırmacılar katmak, üretilen aşıları toplumun hizmetine sunmak ve yaygınlaştırmak üzere kurulan Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırı Merkezi ile ilgili yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlandığını belirtti. Üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırı merkezi sayısının 42’ye ulaştığını nâkil Budak, “Merkezimiz ülkemiz başta görünmek için tüm dünyada ortaya sâdır ve umum sağlığı sorununa dönüşen bulaşan çor etkenlerinin teşhis ve tedavisine yönelik bilimsel bilgelik üretecek. Millî ve arsıulusal alım ve kuruluşlarla teşrikimesai yaparak disiplinler arası benzeri hikmet ile çalışmalar yapacak. Dünyadaki gelişmeleri yakından izleme edecek olan minval, araştırma geliştirme, uygulayım bilimi transferi, domestik ve milli teknoloji üretimi konularında darülfünun sanayi, özel sektör ve kamu arasında iş birliği yaparak icraat yürütecek.” ifadelerini kullandı. Kurulan merkezin elverişsiz dışındaki kuruluşlarla bile iş birliği yapacağını rapor eden Budak, bu kapsamda sektörde gereksinim duyulan aleniyet öge ve uzmanlara bütün odaklı sertifikalı eğitimler vereceklerini bile kaydetti.