Efdal lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz faziletkâr lisans nasıl yapılır?

Akıbet zamanlarda giderek önem kazanan ve hususi sektörde, kamuda ve akademik kadrolara başvurularda neredeyse mecburi arkaç gelen faziletli lisans eğitimine rica dönüş geçtikçe artıyor. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarının tamamlanmasının peşi sıra, uzmanlığa dayalı 2 yıllık aynı yetişek olarak sunulan faziletli lisansa adaylar lisans mertebe ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Methal Sınavı (ALES) puanı, yabancı komütatör puanı (Yabancı Anahtar Sınavı-YDS veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Açkı Sınavı-YÖKDİL) ve kavuşma puanı kriterlerine bakarak değerlendirilerek akseptans ediliyor. Tezli ve tezsiz görünmek için iki ayrımlı şekilde yapılabilen efdal lisans programlarında öğrenciler eğitim bilimi aldıkları branştaki uzmanlık dersleri dışında, alana ilgilendiren bire bir bilimsel araştırı tezi yahut proje hazırlayarak çıkışlı oluyor. Erdemli lisansa dayalı zaaf edilen cemi detayları sizler için derledik.. Faziletkâr lisans, 4 almanak lisans öğretimine dayalı, eğitim bilimi-talim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurulları yoluyla düzenlenen bire bir yetişek programıdır. Lisans eğitimini tamamlamış, akademik kariyere önceki adımını kovmak talip veya kendini belli başlı ayrımsız alanda geliştirip deneme yapmak isteyenler amacıyla lisansüstü eğitimin geçmiş aşamasıdır dahi denilebilir.Maddesinde tezli erdemli lisans şu şekilde tanımlanmıştır: “ Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırı yöntemlerini kullanarak bilgilere ihraz, bilgiyi tedvin, yorumlama ve yorum yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli efdal lisans programı toplam yirmi tıpkı krediden bir iki olmamak koşuluyla en az yedi ibret, aynı seminer dersi ve çabuk çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve çabuk çalışması itibarsız olup kudretli yahut başarısız yerine değerlendirilir. Tezli efdal lisans programı tıpkısı eğitim-tedris dönemi 60 AKTS kredisinden beş altı olmamak koşuluyla seminer dersi karışma sunu beş altı sekiz öğüt ve acele çalışması tevessül etmek için toplanmış arz az 120 AKTS kredisinden oluşur.” Yine tıpkısı yönetmeliğin 11.maddesinde tezsiz yüksek lisans şu şekilde tanımlanmıştır: “ Tezsiz efdal lisans programı, öğrenciye mesleksel konularda hikmet kazandırarak mevcut bilginin pratikte nasıl kullanılacağını gösterir.Öğrenci, dolaşma projesi dersinin alındığı yarıyılda çağ projesi dersine taşıt yaptırmak ve devir böylecene yazılı proje ve/veya rapor yöneltmek zorundadır. Dönüş projesi dersi kredisiz olup muvaffakiyetli veya rate kendisine değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en haddinden fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Senato vasıtasıyla belirlenen esaslara göre tezsiz faziletkâr lisans programının böylecene yeterlilik sınavı uygulanabilir. Tezsiz erdemli lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde birlikte yürütülebilir.” Faziletli lisansa müracaat yapılması için öncelikle 4 almanak bire bir lisans programından mezun olunması veya mezun olunabilecek durumda olunması gerekmektedir. Bazı üniversitelerde bu uzanım ayrımlı işleyebilir, çıkışlı olabilecek durumda olan öğrenciler üzere sınırlı tıpkısı süreye kadar mezuniyet durumlarının belgelenmesi istenir, gâh üniversiteler ise takkadak mezun öğrencilerin başvurularını değerlendirir.Bunlar, lisans ortalaması, ALES puanı (genelde asgari 55) ecnebi komütatör puanı ve mülakat puanıdır. Lisans derece ortalaması birlik programlarda değerlendirilen aynı kriterken, ALES puanı, yabancı açkı puanı ve buluşma puanı ara sıra üniversiteler amacıyla değerlendirme kriterleri ortada düzlük almaz. Tezsiz faziletli lisansta ALES puan şartı aranmaz. Vakit Kaybetmeden lisans ortalamanızla başvuru yapabillirsiniz.      .