Düzey korumalı hesaplar açıklık sonuna büyüklüğünde açılabilecek

Seviye korumalı Türk lirası (TL) tevdiat ve iltihak hesaplarının 31 Mabeyin 2022’ye kadar açılabileceğine dair “Yatırım ve Iltihak Hesaplarının Kırat Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mali istikrara yardım sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amaçlanan düzenlemeye göre, uygulamadan, Türkiye’de yerleşik hakikat şahıslar (ev dışında işçi, azade iz ve bağımsız milletvekili iş sahibi Türk vatandaşları karışma Türkiye’de kanuni yerleşim yeri mevcut kaynak şahıslar) faydalanabilecek. Vehleten aşkın defa yararlanılması olabilir olacak pratikte ast/dal sınır bulunmayacak. Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmek için hesaplar, Türk Lirası cinsinden olacak. Hesapların vadeleri 90 günden gelişmemiş ve 370 günden etraflı olamaz. 21 Meyan 2021 ile 31 Mesafe 2022 döneminde adisyon açılabilecek. Vade başı ve vade sonu kur, Türkiye Cumhuriyet Altını Dalan Bankası’nın (TCMB) konuya ilgili hazırlayacağı uygulama talimatıyla belirlenecek. Nema ve kar payı oranı, minimal ürem oranı TCMB tarafından belirlenen benzeri hafta vadeli repo ürem oranının altında olamaz, azami faiz oranı ise asgari getiri oranını 300 baz puandan aşkın aşamayacak. Ifa, vade böylece yatırım sahibine anapara ve repo ödemesi ayrımsız bölüm içre yapılacak. vade sonu kuru mehil başı kurundan bağan ise kırat farkı ödemesi yapılmayacak. vade sonu kurun mehil başı kurdan faziletkâr olması durumunda, düzey farkı üzerinden hesaplanan tutarın, vezneci tarafından ödenecek tutardan yüksek olması yerinde, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan repo veya kar payı düşülecek ve aradaki cirim kur farkı ödemesi adına adisyon sahibine aktarılacak. Kur farkı üzerinden hesaplanacak tutarın, vezneci marifetiyle ödenecek tutardan bağan yahut bu tutara denk olması durumunda kırat farkı ödemesi yapılmayacak. Önel sonunun iş günü olması halinde ödeme vade sonunu izlem eden önce çalışma günü yapılacak. Hesabın vadeden evvel kapatılması halinde, hesabın kapatıldığı tarihteki kur, mehil başındaki kurdan yüksek ise düzey farkına ilişik ifa yapılmayacak. Hesabın kapatıldığı tarihteki düzey, vade başındaki kurdan efdal ise hesabın vadeden evvel kapatıldığı tarihteki düzem üzerinden adisyon bakiyesi güncellenecek ve aradaki fark banka marifetiyle TCMB’ye aktarılacak. Aplikasyon talimatı, kararda belirlenen usul ve esasların ayrıntıları ile TCMB’nin bankalara yapacağı ödemeler ve kur farklarının hesaplanmasına ilgilendiren TCMB marifetiyle aplikasyon talimatı hazırlanacak. TCBM uygulama talimatında, hesaplara uygulanacak minimal ve azami repo oranları ile iştirak bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kar payı oranları vadi alacak.
Share: