Düzem Korumalı Mevduat hesabı 591 bilyon liraya bundan sonra

Kaynak ve Maliye Bakanlığı, Seviye Korumalı Türk Lirası Yatırım ve Katılma Hesabı (KKM) konusunda izah yaptı. Kırat Korumalı Türk Lirası Yatırım ve Iltihak Hesabı uygulamasında önce ödemelerin üç aylık vade tercihinde kâin adisyon sahipleri amacıyla 23 Mart 2022 tarihi bakımından gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımız marifetiyle iri bağ gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM’üstelik, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL’si Kaynak destekli KKM ve 321 bilyon TL’si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM görünmek üzere hep 591 bilyon TL büyüklüğe ulaşılmıştır.” denildi. Böylece 1 milyonun üstünde adisyon sahibinin tasarruflarını KKM’da değerlendirdiği, sisteme karışma olan adisyon sahiplerinin yüzde 97’sinin hakikat kişilerden oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca 28 bin 934 tüzel kişinin de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih ettiği bilgisine düz verildi. Bakanlığın açıklamasında, “Ülkemizin finansal istikrarına mefret katkılar sunan ve bütçe üstünde yükü berenarı merbut olan KKM uygulamamızın ekonominin geneline yayılan müspet etkileri birlikte gözlemlenmiştir.” ifadesine düz verilerek, şöyle denildi: “KKM, milli mülk birimimize mahsus güveni kuvvetlendirmenin beraberinde yatırım ve üretimin sunu majör unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır.KKM kapsamında geçerli ürem art sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu boyut ticari emniyet faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Akıbet adına birlikte KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya-Ukrayna krizine ve FED ürem artışına rağmen mali piyasalarda yaşanan oynaklıklar merbut kalmıştır. KKM’ye nazik ilişki gösteren vatandaşlarımıza milli paramıza duydukları güvenin yanında makroekonomik ve mali istikrara sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz.” Düzem Korumalı Yatırım uygulamasının fasıla ayında duyurulması ile Türk lirasında öngörülebilirlik sağlanırken, 17 Mart itibarıyla yabancı dünyalık (YP) mevduatlar 21 milyar dolar azaldı. Bu gerilemenin birlikte bireylerin ve firmaların ışıntı etraf döviz talebi birlikte zayıfladı ve döviz sıska üzerindeki takı dengelendi. KKM hesaplarında geçmiş vade bitimi zaman itibarıyla gerçekleşirken, yenileme talepleri bile önemli ölçüde arttı. Mevrut talepler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Form Bankası (TCMB) dahi ilgilendiren mevzuatta yaptığı düzenlemelerle söz konusu hesapların vade sonunda yenilenmesinin önünü açtı.Dolar karşısında sabık yılın kasım ayında yüzde 42 derece kaybeden ve 20 Antrakt 2021’da 18,3674 ile tarihi zirvesini gören Türk lirası, KKM uygulaması ile bir lahzada düşüşe geçti. Böylece dünyalık biriminde yaşanan hızlı derece kaybının fiyatlama davranışını bozucu etkisi da kontrol altına makbuz. Döviz kurunda sağlanan dara ile fiyatlama davranışlarında gözlenen aksama sınırlandırılırken, dezenflasyon süreci için uygun düzlem oluştu. YP mevduattan TL mevduata tahavvül uygulamasına ilave adına hayata geçirilen farklı döviz kazandırıcı çalışmalar Format Bankası döviz rezervlerine ulama yaptı. Buna sınırlı kendisine devlet riziko primi göstergesi CDS’te da gerileme yaşandı. Yakın zamanda ortaya sâdır uluslararası gerginliklerin toptan piyasaları etkilemesi CDS’lere huysuz yansırken, KKM gibi mali istikrarı artıran tedbirler, bu etkinin görece mecbur düzeyde kalmasına katkı sağladı. KKM uygulaması öncesi dönemde 80 baz nokta seviyelerine büyüklüğünde yükselen 1 ay vadeli telmih edilen kur oynaklığı, uygulama sonrası dönemde 18 baz puana büyüklüğünde geriledi. Rusya-Ukrayna savaşı ile söz konusu emare aynı hacim yükselse birlikte aplikasyon öncesi düzeyin gerisinde kalmaya bitmeme etti.KKM uygulamasına yönelik ilginin artmasıyla döviz ark beklentilerindeki aksaklık bile iyileşti. Buna mecbur namına hareket ve arbitraj gibi Türk lirası yatırım araçlarına ilginin dahi arttığı gözlendi. Mali istikrarın tesis edilmesine birlikte heybetli yardım sunan KKM uygulamasıyla liralaşma eğilimi desteklendi. Bu kapsamda dünyalık politikası aktarım mekanizmasının etkinliğine beis veren ve dezenflasyon maliyetini yükselten tevdiat dolarizasyonunda düşüş kaydedildi. Geçen yılın fasıla ayında yüzdelik 70’in üzerini gören tevdiat dolarizasyonu, KKM uygulaması neticesinde mart ayında yüzde 60’ın altına geriledi. Öte yandan KKM uygulaması ile TL mevduatlarda yaşanan 591 milyar teklik artma, liralaşmayı destekledi. Gelinen noktada 2021 sonuna göre TL artırım mevduatları yüzde 20, ticari mevduatlar yüzdelik 55’e mümasil çoğalma kaydetti. TCMB ile yapılan swap işlemlerinin dahi azaldığı görülürken, elan önceki 48 bilyon dolar seviyelerinde mevcut TCMB yönlü swap işlemleri, KKM uygulaması sonrasında 40 bilyon dolara geriledi. KKM uygulaması bankacılık sektörünün fonlama vadesinin uzamasına de katkı sağladı.Bu gelişme, sektörün nispetle elan detaylı vadeli TL güven fiyatlaması yapmasına imkan sağlarken, uygulama sonrasında TL ticari cesaret faizlerinin düştüğü gözlendi. KKM uygulamasının vezneci bilançolarındaki liralaşma etkisi, TL itimat mevduat oranı gelişimine de yansıdı. Sektörün TL cesaret mevduat oranı fasıla ayında bulunduğu yüzdelik 150 seviyelerinden yüzdelik 125’e geriledi. Mavera yandan aplikasyon sonrası bankacılık sektörünün dengelem içi berrak pozisyonunu 12,9 bilyon dolar azalarak 29,8 milyar dolara indi. TL fonlama imkanlarında yaşanan salah, TL güven faizlerine bile yansıdı. Böylece boşluk ayında yüzdelik 28’e benzeyen ortalama TL ticari güven faizleri mart ayında yüzdelik 20,5 ’e kadar geriledi..
Share: