Dünya’ya gelen esrarlı gama patlamalarının kaynağı bulundu

Malumat insanları, Dünya’ya gelen gizemli gama ışını patlamalarının kaynağını bulabilmek üzere icraat yürütüyordu. Asuman bilimciler, söz konusu patlamaların PSR J2039-5617 kendisine tanıdık ve alelacele dönen nötron yıldızından geldiğini tespit etti. Olgun insanları, 2014’ten beri bu asuman cisminin henüz sıradan eksantrik aynı yıldızın yörüngesinde dönen bire bir nötron yıldızı olabileceğini düşünüyordu. Ancak şimdiye büyüklüğünde buna dair seçme kanıt bulunamamıştı. Araştırmacılar, demincek ise asuman cisminin düet benzeri sistemin parçası olduğunu ve saniyede tahminî 377 yol döndüğünü kesme olarak belirleme etmeyi başardı.
söz konusu asuman cismi, Tarih kütlesinin büyükçe altıda birine cemaat, adım adım buharlaşmaya zorladığı başka tıpkı yıldızın etrafında dönüyor ve bu deveran işlemi esnasında, Dünya’dan fırlatılan uzay teleskopları aracılığıyla tayin edilebilen gama ışını titreşimleri gönderiyor. Manchester Üniversitesi’ndeki marifet insanlarının öncülük ettiği aynı araştırma ekibi vasıtasıyla düzenlenen bu mücahede, dünyanın seçme yerinden bilgisayarlarını Einstein@Home programına bağışlayan şahıslar marifetiyle desteklendi. söz konusu izlence; araştırmacıların, gâh kişilerin evlerindeki bilgisayarlar boşta kaldığında işlemci gücünü ödünç almalarına imkân tanıyor. Araştırmacılar patlamaların kaynağını bulma çabalarında işe yaraması beklenen sinyalleri ararken, şişman miktarda veriyi kontrol etmek zorunda kaldı. Tek bir elektronik beyin çekirdeğinin bu işi tamamlaması 500 yıl sürecekti, fakat araştırmacılar, bağışçıların eş bilgisayarlarını kullanarak bunu iki ayda başardı.
Share: