Dünyanın üçüncü kutbu Qilian Buzulları, erime tehlikesiyle karşı karşıya

Atmosfere salınan camekân gazlarının neden olduğu memul limonluk etkisinin sonucunda, Acun üstünde yıl süresince kişmiri, bahir ve havada ölçülen averaj sıcaklıklarda artış yaşanıyor. bahis konusu flama artışının illet olduğu toptan ısınmadan yer çokça etkilenen yapılar ise adisyon edebileceğiniz kadar buzullar oluyor. Çin ’in kuzey batısında düz alan Gansu eyaletinde kâin Qilian Dağları dahi toptan istinas ile yüz yüze. Global ısınmanın bölgeye etkisini izlemek için Qilian Dağları ’nda kurulan gözlemevinde görev eden olgun insanları, yürüttükleri araştırmalarla “Dünyanın Üçüncü Kutbu” adına adlandırılan Qilian Dağlarındaki buzulların alarm verdiğini ortaya koydu.
Bilgelik insanları, Qilian Dağları ’nın yer iri buzulu Laohugou no.12 ’dahi gerçekleştirilen ölçümlerde buzulun yüzde 7 küçüldüğünü anlatım ederek, yaşanan erimenin ise gelişigüzel sabık zaman arttığına ilgi çekti. Observatuvar müdürü Qin Xiang, 1950 yılından bu yana yapılan ölçümlerde Qilian Buzulları ’nın 450 metre kavrayışsız çekildiğini ve erimesi sonucu 13 metre yükseklik kaybettiğini açıkladı.. Qin, “Küçülen buzulun erime hızı adi şok edici” ifadelerini kullandı. Qin, 1950 ’den bu yana Qilian Dağları ’nda çekicilik sıcaklığının 1.5 santigrat mertebe yükseldiğini ve ısınmanın eğleşme belirtisi göstermediğine değinirken, tepeler üzerinde saha alan 2 bin 684 buzul amacıyla sonuçların azgın olduğunu söyledi. Mavera yandan, Arktik Okyanusu’nda düzlük düz ve Yıldız Buz Denizi adına üstelik aşina Laptev Denizi, uydu ile gözlenmeye başlandığından bu yana ilk defa ilk teşrin ayı sonlarında donmaya başlamadı. bununla birlikte bölgedeki ana deniz sıcaklıkları, rekor facia ayrımsız yunak çekicilik dalgasını ardı sıra, güdük müddet geçmiş ortalamanın 5 merhale konusunda imdi. Peyk görüntülerinden çeşitli analizler fail bili insanları, Kuzey Kutbu’ndaki buzulların 2035 yılına büyüklüğünde eriyebileceğini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre 127 bin sene evvel yaşanan genişlik, 15 sene bilahare esasen edebilir. Cemi buzulların erimesi yerinde averaj bahir suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu bile deniz seviyesine andıran yağız parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor. Instagram: @eshteknoloji