Dövize karşı ‘Liralaşma stratejisi’

Döviz kurlarındaki atakları kaplamak, cari açığı dengeye getirerek enflasyonda kalıcı eşit istikrarını uydurmak için uygulanmaya başlanan Türkiye Ekonomi Modeli ile “Liralaşma stratejisi” hayata geçiriliyor. Döviz kurlarındaki atakları boğmak, akan açığı dengeye getirerek enflasyonda mihman eşit istikrarını bulmak için uygulanmaya başlanan Türkiye Tutum Modeli ile “Liralaşma stratejisi” hayata geçirilirken, dezenflasyon sürecinin bile gelişmemiş sürede başlaması öngörülüyor. Güzeşte yılın son aylarında uygulamaya konulan Türkiye Iktisat Modeli ile “Liralaşma stratejisi” çerçevesinde, Kaynak ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla Türk Lirasının desteklenmesine yönelik serbest çapta önlemler alınıyor. Bu kapsamda, Vekâlet tarafından tasarruflarını Türk Lirasında değerlendiren asıl kişilerin kurdaki oynaklık karşısında esirgeme altına alınması üzere “Kur Korumalı Yatırım ve Iltihak Hesabı (KKM)” ürünü uygulamaya alındı.Bankalardan temin edilen verilere bakarak, 26 Karı itibarıyla bu hesaplarda 146,7 milyar teklik kalıntı, sistemde mukayyet kısaca 453 bin gerçek kişi bulunuyor. Ayrıca TL’nin desteklenmesine yönelik yerine TCMB tarafından birlikte döviz yatırım hesaplarının ve döviz cinsinden ortaklık fonlarının adisyon sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde tevdiat ve katılım fonu sahiplerine bindi sağlanmasına ait kararlar alınarak düzenleme yapıldı. TCMB, döviz mevduat hesapları ile altın hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi düzenlemelerini hayata geçirirken, bu kapsamda dönüşen yatırım ve ortaklık hesabı tutarlarını mecburi karşılıktan muaf tuttu. Hukuksal kişilerin de TL vadeli hesaplara tahavvül sağlaması halinde bunlara bindi sağlanmasına karar verdi. Bankalardan realizasyon edilen verilere bakarak, 26 Ocak tarihi bakımından bu hesaplarda 46 bilyon lirası cins, 18 bilyon lirası tüzel kişilerden oluşmak amacıyla hep 63,5 bilyon liralık bakiye gerçekleşti. Dolayısıyla Nezaret ve TCMB marifetiyle yürütülen destekler kapsamında 26 Karı bakımından bu hesaplarda, döviz hesaplarından dönüşen cirim 63,5 bilyon teklik olmak üzere bütün cirim 210,3 bilyon lirayı aştı. Bu bakiyede 192 milyar lirayla üs kişilerin payı yüzdelik 91,3 iken, 15 bilyon lirayla hukuksal kişilerin payı yüzdelik 8,7 civarında hesaplandı. Liralaşma stratejisi kapsamında, düzey korumalı hesaplar ve dönüşüm yapılan hesaplar üzerinde stopaj oranı başarısız yerine belirlenirken, döviz kurundaki oynaklık zımnında fiyatlamada müşkülat diri ihracatçı ve dış alımcı firmalara müteveccih döviz satış ihaleleri düzenlenmeye başlandı. TL tasarrufun desteklenmesi üzere Bireysel Tekaütlük Sistemi ’hangi büyüklük katkısı yüzde 25 ’kap yüzdelik 30 ’a çıkarıldı.Nezaret ve TCMB vasıtasıyla, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına müteveccih çalışmalara dahi bitmeme ediliyor. Gelecek dönemde bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik almaşık istikraz enstrümanlarının ihraç edilmesi planlanıyor. Para ve maliye politikalarında cıvıl cıvıl koordinasyonun sağlanması, rekabeti ve verimliliği artırıcı strüktürel politikaların hayata geçirilmesi aracılığıyla enflasyonun düşürülmesi hedefi doğrultusunda ağır ezgi olarak toplanan Karşılık İstikrarı Komitesi bünyesinde fiyat hareketleri yakından izlenirken, dünyalık politikasının etkinliğinin sadık kaldığı genişlik şokları yerinde alınacak tedbirler gözden geçiriliyor..
Share: