Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl uzattı

KUL ile Çin arasındaki tecim savaşlarından az çok etkilenen Huawei, ÇAKER’nin casusluk iddiaları nedeniyle sık sık yaptırımlara maruz kaldı. Çinli iştirak, bazen ülkelerde 5G teknolojisi üzere yasaklanırken, kâh ülkeler ise Huawei’ye cevaz verdi. MEMLUK’nin millî güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle mutluluk yönetimi yoluyla müeyyide makbul şirkete, Tecim Bakanlığı yoluyla 19 Ağustos 2019’da 3 kamer arızi lisans bırakılmış, peşi sıra bahis konusu lisansın süresi 18 Son Teşrin 2019’da 90 bölüm henüz uzatılmış ve en üst bu gün 15 Mayıs’a kadar ertelenmişti. Huawei’ye sunulan geçici lisansın süresi erte (15 Mayıs) bakımından doluyor ve ÇAKER’nin ne yapacağı düşkünlük ediliyordu. MEMLUK Başkanı Donald Trump, KUL şirketlerinin millî güvenlik riski taşıyan şirketler marifetiyle üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını zecrî ve ulusal ivedili kapsam car fail Mayıs 2019’da imzalanan reislik kararnamesinin süresini bire bir yıl uzattı. Bu kapsamda Çinli şeriklik Huawei’nin, BENDE’li şirketlerle gelişim yapması 1 yıl tutulmuş olacak. ESIR’li şirketlerin ise Huawei ile aksiyon yapabilmesi üzere özel ayrımsız lisansa ehil olmaları gerekecek.