Doğalgaz ithalatı ilk teşrin ayında yüzdelik 15,2 arttı

Erke Piyasası Aranjman Kurumu’nun (EPDK) doğalgaz ithalatı ve ihracatını değerlendirdiği ilk teşrin ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Kısım Raporu” yayınlandı. Doğalgaz ithalatın kestirmece 3 milyar 22 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 bilyon 634 milyon metreküpü dahi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri marifetiyle gerçekleştirildi. Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yüzdelik 6,9 azalırken, LNG ithalatı yüzdelik 105,5 yükseldi. Böylecene mecmu doğalgaz ithalatı ekimde geçen yılın tıpkı ayına göre yüzdelik 15,2 artarak 4 milyar 657 milyon metreküp oldu. Ekimde sunma çok doğalgaz ithalatı 1 bilyon 865 milyon metreküple Rusya’dan yapılırken, bu ülkeyi 838 milyon metreküple KUL, 762 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan’dan yapılan dış alım sırasıyla yüzde 8,8 ve yüzdelik 30,9 azalırken, MEMLUK’den mevrut gaz miktarı yüzdelik 748 arttı. bahis konusu dönemde Türkiye’üstelik doğalgaz tüketimi yüzdelik 23,5 arttı ve 4 bilyon 427 milyon metreküp oldu. Kombinasyon sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 19 artışla 385 milyon metreküp namına belirlendi. Ruh santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 24,2 artışla 1 bilyon 802 milyon metreküpe imdi. Konutlardaki istihlak yüzde 31,5 artarak 505 milyon metreküp namına kayıtlara geçti. Türkiye’üstelik doğalgaz yığılım miktarı ekimde sabık yılın ayrımsız ayına göre yüzdelik 15,9 azalışla 2 milyar 741 milyon metreküp oldu. Doğalgaz stokunun yüzdelik 90”ını 2 milyar 466 milyon metreküple saha altı ambarlama tesisleri, yüzdelik 10’unu 275 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu. Bu dönemde kayran şeş depolama tesislerindeki istif miktarı yüzde 18,5 azalış, LNG terminallerinde ise yüzde 18,2 artma gösterdi.
Share: