DGS 2021 nokta hesaplama: DGS’de baraj puanı var mı?

Önlisans bölümlerinden çıkışlı olan öğrenciler lisans bölümlerine geçebilmek için 11 Temmuz ’üstelik DGS sınavına girdi. DGS sonuçlarının anlaşılan olmasıyla adaylar, baraj puanına dair detayları da araştırmaya başladı. YKS baraj puanının düşürülmesinin arkası sıra bir süredir DGS sonuçlarının açıklanmasını muntazır adaylar, DGS ile ilgilendiren tıpkı kararın alınıp alınmadığını sorguluyor. Tamam DGS’de baraj puanı var mı? İşte teferruat… Dikey Geçiş Sınavı ’nda (DGS) baraj puanı bulunmuyor. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri amacıyla adayların testteki sorulara verdikleri makul ve yanlış cevaplar değişik toplanacak, akıllıca yanıt sayısından falsolu cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak idmansız puanlar elde edilecektir. Adayların, dijital ve sözel bölümlerin gelişigüzel birinden aldıkları kabak puanların ortalaması ve ölçün sapması değişik hesaplanarak adayların kabak puanları, ortalaması 50, ölçün sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylelikle adaylar üzere Dijital Ölçün Benek ve Sözel Ölçün Benek hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı yahut hız mercileri vasıtasıyla iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların benek değerinin baştan saptanması aracılığıyla puanlama yapılacaktır. 2021-DGS’ye başvuran adaylardan değme biri amacıyla dolay lisans öğrenimindeki akademik averaj göz uğrunda tutularak tıpkısı Dolay Lisans Sükse Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. Yöre lisans akademik not ortalamaları (yer yükseği 100, yeryüzü düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Sonunda, 50 olan genişlik bağan notun ÖBP değeri 40 olacak, sunma erdemli 100 olan notun de ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın desise puanı hesaplanacaktır. Bilcümle nokta sistemleri akla yatkın rasyo kurularak, 100’lü gömlek sistemine dönüştürülecektir.
Share: