DENIZ, Moldova’ya 150 milyon euro destek verecek

Avrupa Birliği (SUTAŞ), koronavirüs salgını ve erke krizi zımnında kazançlı teessürat etkili Moldova’ya 150 milyon euroluk mali bindi sağlayacak. Bu desteğin 30 milyon eurosu yardım, 120 milyon eurosu dahi mutedil vadeli ve makul koşullu cesaret sağlayacak. Moldova’nın salgın, enerji krizi ve ödemeler dengesi sorunları zımnında stabil bir bölüm yaşadığı anımsatıldı. Açıklamada, Moldova’nın yolsuzlukla ve dalavere sorunlarıyla aktif biçimde uğraş etmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, bahis konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi amacıyla bu aşamadan sonraları Avrupa Parlamentosu (AP) ve SU Konseyi marifetiyle onaylanması gerektiği ifade edildi. SU, mail çevresindeki ülkelere soylu erki kriz dönemlerinde yüce mali destek verebiliyor. AKARSU mali yardımları, bahis konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok elan makul ifa koşulları içeriyor.
Share: