Darwin ’mağara kayıp gömlek defterleri, 22 sene bilahare ortaya imdi

Tekâmül üstüne yaptığı çalışmalarla tanına İngiliz doğa bilimci, yer bilimci ve biyolog Charles Darwin ’in 1837 yılında adlı Soy Ağacı ’nı taslak namına çizdiği merhale defterleri, 2000 yılının Eylül ayında, foto çekimi amacıyla bildirme nadide ve sunu altın eşyaların tutulduğu Hususi Koleksiyon Hazne Odası ’ndan çıkarıldı. Aile 2001 ’dahi rutin kontroller sırasında defterlerin, bulunduğu kutunun Kaynak Odası ’ndaki gelişigüzel zamanki adına konulmadığı tespit edildi. Yıllar süresince gerçekleştirilen geniş yetenekli aramalar sonucunda namevcut defterlerin çalınmış olacağı sonucuna varıldı. İngiltere ’deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, 22 yıl önceki kaybolan Charles Darwin ’in iki kadar defterinin bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, 15 kamer geçmiş iki kadar defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi ’hangi iadeli edilmesi üzere acun çapında kamuya çağrı yapıldığı, defterlerin 9 Mart 2022’birlikte bilinmeyen olarak reddetme edildiği rapor edildi. Gülgûn bire bir ödül torbasına, üzerine Bibliyotekçi, Bahtiyar Paskalyalar, X” mesajı yazan tıpkısı nokta ile defterlerin konulduğu tabir edildi. Defterlerin durumunun iyi olduğu, gözle görülür bir elle dokunma yahut hasar işaretleri olmadığı belirtildi. Kitabevi açıklamasında, “Detaylı yıllar boyunca esbak Üniversite Kütüphanecileri, defterlerin, kısaca on milyon mektup, harita, el yazması, diğer zer ve tarihi nesneye aile sahipliği fail Cambridge Darülfünun Kütüphanesi’nin açık depolarında ve koleksiyonlarında yanlış yerleştirildiğine inanıyorlardı.” ifadeleri yer aldı.
Share: