Darphane’nin fariza kapsamı genişletildi

Darphane’nin görev tanımına ilgili yapılan değişiklikle kurumun madeni yadigâr paralar, Cumhuriyet Altını kızıl sikkeleri ile Cumhuriyet Altını ziynet altınların satışını gerçekleştirmesinin önü açıldı. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Gurur ve Kuruluşlar ile Gayrı Hava ve Kuruluşların Teşkilatı Üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede yapılan değişiklikler kapsamında, Hazne ve Maliye Bakanlığına mecbur Darphane ve Istampa Matbaası Genel Müdürlüğü’nün görev kapsamı genişletildi. Buna bakarak, Darphane, henüz önce takkadak basımı ve dağıtımından sorumlu olduğu madeni hatırat paraları satabilecek konuma getirildi. Öte yandan, basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet Altını zer sikkeleri ile Cumhuriyet bezgi altınların da satışını yapabilecek. Darphane ayrıca, bulunmaz maden ve madeni mülk sahteciliğiyle ilişik laboratuvar ve çözümleme icraat yapacak. Eklenen maddeler neticesinde Darphane, “amme kurum ve kuruluşlarınca asıllar ve esasları tayin etmek yoluyla kullanılma mecburiyeti getirilen özel kimlik ve işaretlerle izleme edilmesi öngörülen mahsulat amacıyla, bu çalım ve kuruluşların talebi üstüne strateji sistemlerinin kurulması ile ilişik işleri fayrap etmek yahut yaptırmak” ile “kıymetli madenlerden dolayı işaret soymak, ürettirmek, harcamak ve dağıtımını ayırmak, Hazineye anlama eden ve Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Müdürlüğünün hesaplarında mukayyet kâin kıymetli beyaz zehir, bulunmaz taş ve kıymetli ürünler gibi söylenegelmiş malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve koca marifetiyle aracısız çıkarılması ile ilişkin işlemleri yarmak veya yaptırmak” görevlerinden da sorumlu olacak. Darphane’ye 150 milyon teklik döner tahsisiDarphane’ye yıpranmamış görevlerini adına getirmesi için 150 milyon teklik döner kebap tahsis edildi. Gerektiğinde bu sermaye tutarının Reisicumhur yoluyla 5 katına kadar artırılabileceği üstelik hükme bağlandı.
Share: