Dalan Bankası 2022 para ve kırat politikasını açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Altını Model Bankası (TCMB) 2022 Mal ve Kırat Politikası’nı açıkladı. Şekil Bankası’nın ati yılda izleyeceği para ve düzey politikasında pahalılık hedefinin yüzdelik 5’te tuttuğu ve seçenek kur rejimini sürdüreceği maddeler öne daha çok. Yapılan açıklamada “2022 Yılı Servet ve Düzey Politikasının Asıl Çerçevesine” bakarak şu maddeler sıralandı: 1. Türkiye Cumhuriyet Altını Forma Bankası ’nın (TCMB) anne amacı bedel istikrarını keşfetmek ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen mutedil vadeli para şişkinliği hedefi yüzdelik 5 olarak korunmuştur. Mülk politikası, enflasyonu bu hedefe aşamalı yerine yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. 2. 2022 yılında, şişkinlik hedeflemesi rejiminin kıymet istikrarının sürdürülebilir aynı zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına bitmeme edilecektir. 3. TCMB ’nin esas siyasa uzlaştırıcı ayrımsız hafta vadeli faiz eksiltme ürem oranıdır. 4. TCMB mecburi karşılıkları değer istikrarı ve finansal balans amaçları doğrultusunda destekleyici bir açar olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Ihtiraz Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, ecnebi para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk Lirası yatırım gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir. 5. TCMB, değer istikrarı açısından sponsor bire bir unsur olan finansal istikrarı de gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, akçasal aktarım mekanizmasının zinde işleyişini sağlamak ve mehabetli mali istikrara ilgili riskleri tespit etmek üzere, elindeki politika araçlarını yeryüzü deli dolu şekilde kullanacaktır. 6. Dalgalı döviz sıska rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, azade piyasa koşullarında, bildirme ve rica dengesine göre oluşacaktır. 7. Dünyalık politikasının etkinliği ve mali muvazene açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının makul olması yerinde rezervlerini artırmaya devam edecektir. 8. TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yöntem iletişimine ve bili paylaşımına bitmeme edecektir. AYRINTILAR ATI
Share: