Çökertme telefonlarında KDV oranı yüzdelik 1’e indirildi

Cep telefonları ve bir teknolojik ürünlerin düzeltilmiş olarak satılmasına dair enfrastrüktür ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlaması sonrası, bu asıl ürünlerin satışına müteveccih KDV’üstelik değişikliğe gidildi. Yüzdelik 18 olan KDV oranı, sektörün üstelik talepleri doğrultusunda yüzdelik 1 ’e indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile yüzde 1 KDV meri 1 dar listeye şu ifadeler eklendi: “21 Revize Ürünlerin Satışı Karşı Talimatname kapsamında yer az ayrımsız yıl öncesine ilgili veri, gürültülü ya bile güdük tasarı trafiği bulunan çıkacak çökertme telefonlarının tecessüm etmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve izinli satıcılar vasıtasıyla yenilenmiş işaret garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, tenzilatlı orana bağımlı işlemlerine ilişkin iadeli adına, bu fasıla kapsamında konfirmasyon ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri rüsum dahil edilmez).” Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzdelik 1 ’e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iadeli edilmeyecek.
Share: