Çokbilmiş telefonlar, İtalyan temsilci yazılımı tarafından saldırıya uğradı

ESIR merkezli uygulayım bilimi devi Google, perşembe günü yayınladığı tıpkısı raporda, tıpkı İtalyan şirketinin elektronik beyin korsanlığı araçlarının İtalya ve Kazakistan’da Apple ve Android düşüncesiz telefonlarda casusluk yazmak amacıyla kullanıldığını açıkladı. Rapora bakarak, web sitesinde Avrupa kolluk kuvvetlerinin müşterisi olduğunu tez eden Milano merkezli RCS Lab, hedeflenen cihazların özel mesajlarını ve bağlantılarını dikiz etmek üzere vesait geliştirdi. Google, “Bu satıcılar, ağır sıklet bilgisayar korsanlığı araçlarının yayılmasını sağlıyor ve bu araçları hükümetlere satıyor.” dedi. İtalya ve Kazakistan hükümetlerinden seçme açıklama gelmese birlikte Apple, şirketin bu bilgisayar korsanlığı kampanyasıyla ilişkin bildik birlik hesapları ve sertifikaları tağyir ettiğini duyurdu. RCS Lab ise, nişane ve hizmetlerinin Avrupa kurallarına uygun olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin suçları araştırmasına arkalama ettiğini belirtiyor. RCS Lab, web sitesinde kendisini curcunalı, bili toplama ve takip sistemleri dahil almak amacıyla kanuni dinleme teknolojileri ve hizmetleri üreticisi kendisine tanımlıyor. amma velakin Google araştırmacıları, RCS Lab’ın ecnebi hükümetlerin telefonlara ve bilgisayarlara girmesi üzere analog şekilde gözaltı yazılımı oluşturan tartışmalı sakat İtalyan ajan firması Hacking Team ile iş birliği yaptığını tayin etti. Hacking Team, 2015 yılında haddinden fazla sayıda dahili belgenin ifşa edilmesine öğün açan şişman ayrımsız hack olayından bilahare kapatılmıştı.