CMBR nedir

Evrenin şu anda daim kendisine genişlediğini biliyoruz. Fakat bundan binlerce yıl önce evrenin elan sıkışık ve ısıdam olduğunu söyleyebiliriz. Eğer dünya haddinden fazla hasis ve ısıdam bire bir hacimden genişlediyse, fotonlar serbest tıpkısı şekilde cereyan edemez ve etkileşemez. Ancak dünya yeterince genişleyip soğursa, bu fotonların başıboş tıpkı şekilde akıntı etmesini benzer kılar. Kozmik mikrodalga arkaplan ışınımı (CMBR) da aha eksiksiz bu süreçte bize vasıl fotonlara deniyor. Bu ışınımların; 1948 yılında George Gamow, Ralph Alpher ve Robert Herman yoluyla varlığı teorik olarak öne sürülmüş ve 5K sıcaklığında tıpkısı karaca nesnenin yaydığı aydınlanma ile aynı numara boyunda olması gerektiği hesap edilmişti. 1964 yılında Amerikan radyo astronomlar Arno Allan Penzias ve Robert Woodrow Wilson, gökyüzünün her yönünden değer tıpkı şekilde gelen ve 3 Kelvin ’e balya bu ışımayı keşfetti. NASA, kozmik mikrodalga geri plan ışımalarının akilane benzeri şekilde tespit edilebilmesi üzere 18 Kasım 1989 tarihinde COBE sondasını uzaya gönderdi. COBE aracının çektiği fotoğraf, evrenin büyükçe ayrımsız kozmik arka plan ışımasını gösteriyordu, fakat veriler uzun değildi. 0 Haziran 2001’bile bu sefer üstelik WMAP aracını uzaya gönderen NASA, günümüzde da hala makbul yer detaylı resmi çıkarmayı başardı. COBE’nin oluşturduğu harita: WMAP’in oluşturduğu harita: