Çimento vuzuh ürünü ve basma ihracı kayda bağlandı

Tecim Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin 4 Eylül günlü sayısında saha alan ve ihracı kayda mecbur mallara ilgilendiren tebliğde fark işleyen tebliğine bakarak çimento üretimi sırasında elde edilen aleniyet eser olan klinker ihracı kayda vabeste ürünler listesine eklendi. Esasen tebliğine göre, listeye, klinker ve DAP gübresinin yanı sıra, NP (20-20-0) cinsi ve NPK (15-15-15) cinsi gübreler de eklendi. Listede meydan düzlük ürünlerin ihracı, dış satım yönetmeliğince sonuçlandırılıyor. Listeye eklenen mallara ilişik gümrük beyannameleri, ilişkin dış satımcı birlikleri umumi sekreterliğince, İhracat Genel Müdürlüğü’nün civar onayının alınmasını sonrasında kayda alınıyor.