Cihad Demirli, Öğretim ve Incelik Kurulu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete ’birlikte yayınlanan karara göre; Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı Öğretim ve Terbiye Müesses Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Şirret, Dr. Hüseyin Hoş, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ağababa görevden makbuz. Talim ve Terbiye Oturmuş Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Öğretim ve Terbiye Oturmuş Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Çağ, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Çokluk Gençoğlu, Dr. Mehmet Sıra ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Atamanın; 3 dar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ’nin 2, 3 ve 7 ’inci maddeleri mucibince yapıldığı belirtildi. 1978 Sivas tevellütlü olan Prof. Dr. Cihad Demirli, İngilizce biliyor. Eksperlik alanları ise, Eğitim Bilimi Programları ve Tedris, Eğitimde Program Ihya, E-Öğrenme ve Teknolojileri, E-Portfolyo Uygulamaları, E-Öğretim Materyali Tasarımı, Uzaktan Tedrisat Tasarımı.
Share: