Çiğ benzen desteği ödemelerine ilişik esaslar belirlendi

Jale süt desteği, ürettiği çiğ sütü, benzen işleme tesislerine fatura-alındı karşılığında kendisi, yetiştirici ve müstahsil örgütü marifetiyle satan ve Vekillik Benzen Anahtar Sistemi Marifet Tabanı’na maaş namına kaydettirenlere ödenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle hazırlanan Jale Benzen Desteği ve Benzen Piyasasının Düzenlenmesi Aplikasyon Tebliği ’hangi bakarak jale benzen üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması, çiğ benzin üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021-2022’de Yapılacak Çiğ Benzen Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar’birlikte meydan düzlük tutma ödemelerine ilgili asıllar ve esasları kapsıyor. Buna göre, jale süt desteği ve benzen piyasasının düzenlenmesi üzere zaruri cins, bütçede hayvancılığın desteklenmesi üzere ayrılan ödenekten karşılanacak. Bindi, ürettiği jale sütü, süt el işi tesislerine, fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve üretici örgütü tarafından satan ve Nezaret Benzin Kayıt Sistemi (BSKS) Bilim Tabanı’na mahiye namına kaydettiren tıpkı yetiştirici ve müstahsil örgütüne organ evet da kuma yetiştiricilere ödenecek. Üretmiş olduğu jale sütü, yetiştirici örgütleri marifetiyle benzen ürününe çevirerek Cilt ve Süt Kurumu’na satan üreticiler desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilo benzen ürünü âdem değeri benzen miktarı anne alınacak. Çiğ benzin desteklemesinden yararlanacak pres ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e mukayyet olması gerekecek. Göçkün hayvancılık işleyen yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği benzin miktarının tespiti için gittikleri yerin Bakanlık il yahut kaymakamlık müdürlüğüne başvuracak. Tebliğde vadi düzlük tutma ödemeleri kamu kaynağı olduğu için doğruluk sahibinin hesabına aktarılmadan önceki, haciz-icra, temlik ve bire bir amal yapılmayacak. Sübvansiyon ödemelerinin amacına akıllıca ve üs hak sahiplerine yapılması üzere, toprak müdürlüğü lazım tedbirleri matlup. Jale benzin desteğinde, müstahsil veya üretici örgütlerine verilen bitirme, fariza ve sorumlulukları zamanında hesabına getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine posta açan örgütler, mağduriyetin giderilmesinden mesul olacak. İdari vebal sonucu yapılan aşkın ödemeyi kendilerine bildiri edildiği tarihten itibaren bire bir kamer içinde iadeli etmeyenler 5 sene hiçbir terviç programından yararlandırılmayacak.
Share: