Çiftçilere sunulan destek üzerinden alınan dirimsel vergisi iade ediliyor

Çiftçilere sunulan desteklerden yapılan vergi kesintilerinin hoşgörüsüz iadesi resmen kabul edildi. Amme çekicilik ve kuruluşları aracılığıyla 1 Sülale 2016 tarihi ve sonrasında yapılan zirai bindi ödemeleri üzerinden tahsil edilen dirimlik vergisi ve faizi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde başvurmaları halinde iade edilecek. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ve 315 paradigma numaralı sağlık vergisi genel tebliğinde değişiklik fail tebliğle eklenen arızi maddeye bakarak, reddetme için çiftçilerin sorun açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Husus hükümlerinden fark etmek üzere vazgeçilen davalarla ilişkin olarak elan evvel mevdu ve yasa yolu tüketilmemiş kararlar mucibince, taraflara beyanat edilip edilmediğine bakılmaksızın iş yapılmayacak ve idarece küşade davalar sürdürülmeyecek. Üzerine kesinleşmiş geçerlilik kararı bulunanların iadeli talepleri bap hükmünden yararlanamayacak.
Share: