Çiftçilere geçmişte ödediği yüzdelik 4 ’lük vergilerde reddetme alma hakkı var

Tarım desteklerinden kesilen stopaj vergisi et kafalı iadeli ediliyor. Son dönemde tarım sektörü girdilerinde yaşanan faziletkâr kıymet artışlarının maliyetlere de yansıdığını belirten yeminli mali danışman İlyas Emre Yayla, tarım sektörünün ciddi önemi nedeni ile rastgele devir taharri altında tutulması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yasa yayımından geçmiş uygulamanın az çok kesinleşmemiş olduğunu vurgulayan Yayla, “Çiftçileri yani üretimi eklemek için verilen zirai desteklerin kazanç kapsamında olduğu düşünülüyor ve bu tutarlar üzerinden önceki verilen desteğin yüzdelik 4 ’ü büyüklüğünde stopaj ile idrak alınıyor elan bilahare dahi çiftçinin mükellefiyet durumuna göre beyanı ile birlikte ekleme dirimlik/kurumlar vergisi alınıyordu. Nedeniyle, büyüklük ayrımsız yandan üreticiyi desteklerken farklı yandan daha geçmiş başta ifa yaparken bindi tutarından stopaj kesmekte henüz sonradan dahi beyan yolu ile gine vergileyerek toplamda sunulan desteğin tahminî yüzdelik 20 ’sini rüşvet yolu ile ansız almaktaydı. Bu durum birlikte desteklerin yeteri kadar çiftçiler vasıtasıyla hissedilmesini engellemekteydi.” diye konuştu. Yayla konuya ilişkin açıklamasının devamında, “Yapılan son aranjman ile Dirimlik Vergisi Kanuna tekrarlı 20/C maddesi munzam ve kamu gelgel ve kuruluşları vasıtasıyla yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin dirimsel vergisinden ayrıklık olacağı belirtilmiştir.Yayla, “Bu noktada, istisnanın vakit kaybetmeden Dirimlik Vergisi mükelleflerine getirildiğini vurgulamak gerekmektedir. İstisna uygulaması sunulan destekleri daha de amacına akıllıca arkaç getirmekle alay malay yalnız sağlık vergisi mükelleflerine bu istisnanın getirilmesi; Kurumlar Vergisi mükellefi çiftçiler ile Gelir Vergisi mükellefi çiftçiler arasında bir farklılığa kez açacaktır.” dedi. “Gine 7338 Mahdut Kanun ile Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden bir vakitler yapılan rüşvet kesintilerinin bile iadesi yapılmasına müteveccih düzenleme yapılmıştır.” diyen Yayla, “Düzenlemeye bakarak; kamu hava ve kuruluşları marifetiyle yapılan tarımsal bindi ödemeleri üzerinden yüzdelik 4 oranında kesilerek tahsil edilen sağlık vergilerinin, çiftçilerin tashih süre aşımı süresi içerisinde tarha yetkili kazanç dairelerine başvurmaları ve sorun açmamaları, küşade davalardan vazgeçmeleri üzere, öğrenim tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve reddetme edilmesi hükme bağlanmıştır.” dedi. Yayla dilekçe ile başvurulabileceğini belirterek, “Sağlık vergisi mükellefi Çiftçilerin kendisi yahut vekillerinin tashih zamanaşımı süresi içerisinde kazanç dairesine (ilişkin algı dairesi statüsündeki mal müdürlükleri hapishane) arzuhâl ile başvurmaları üzerine kendilerinden önceleri stopaj yolu ile kesilen vergi faizi ile red ve reddetme edilecektir.Ayrıca mükellefler dilekçelerini aracısız yahut defa tarafından ilgilendiren alacak dairesine verebilecekleri kabil İnteraktif Kazanç Dairesi üzerinden elektronik ortamda üstelik verebileceklerdir.” diye niteleyerek konuştu..
Share: