Cezayir’de Osmanlı dönemine çerağ tutaç çalışmalar sürüyor

Cezayir Millî Arşivi Umumi Müdürü Abdulmecid Şeyhi, Türkiye-Cezayir ortaklığında düzenlenen “Piri Reis’in İzinde: Kitab-ı Bahriye’ye Bakarak 16. Yüzyıl Cezayir Tarihi Sempozyumu ve Sergisi”nin açılış töreni sonrası matbuat mensuplarına, ülkesindeki Osmanlı dönemiyle ilgili çalışmalar karşı açıklamalarda bulundu. Bir zamanda Cezayir Reisicumhur Abdulmecid Tebbun ’un danışmanlarından olan Şeyhi, Cezayir ’dahi Osmanlı varlığının tahminî üç çağ sürdüğünü hatırlattı. Cezayir ve Türkiye ’nin çokça esaslı bağlara sahip olduğunu kaydeden Şeyhi, “Fakat bunların tanımlanması, aydınlatılması ve yorumlanması gerekiyor. Cezayir ve Türkiye ’nin hususi ilişkilerini kaleme alan bir nice çalışma olmuştur.” diye niteleyerek konuştu. Piri Reis’i laf düz sempozyumun Türkiye ve Cezayir ortaklığında yapılan dördüncü program olduğunu belirten Şeyhi, ülkesindeki Osmanlı döneminin gerçekliklerini ortaya yakalamak ve arasında dolaşan kâh yanlışlıkları tashih etmek adına iki talih ilişkilerinin eskiden bittabi olduğuna yönelik tarihi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Share: