Cevher müstahsil ve dağıtıcılarına soruşturma

Töz istihsal ve distribütör firmaların aralarında anlaşarak, eşit belirledikleri gerekçesi ile harekete geçildi. Rekabet Kurumunun genel ağ sitesinde yaptığı duyuruya bakarak, gevher istihsal ve dağıtımında ruh gösteren teşebbüslerin, aralarında anlaşarak bedel belirledikleri ve kamera paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik planlı dolay araştırı Rakiplik Kurulunca karara bağlandı. Asamble, ön araştırmada elde edilen hikmet, belge ve yapılan tespitleri, vahim ve tam bularak mücevher istihsal ve dağıtımında canlılık gösteren teşebbüsler karşı anket açılmasına karar verdi.
Share: