CERN’deki deneyler, atom şeş parçacığını ortaya çıkardı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, İsviçre ve Fransa sınırında kayran düz dünyanın yer iri elektron fiziği laboratuvarına ocak sahipliği yapıyor. CERN’de saha düz Iri Hadron Çarpıştırıcısı’nı kullanan selen insanları, yapılan deneylerde “dip kuark” adı verilen murabba atom şeş elektron türünü ortaya .çıkardı. CERN araştırmacıları; Balaban Hadron Çarpıştırıcısı Fiziği 2020 Konferansı’na sundukları tebliğde, 2015-2018 yıllarında BHC ile yapılan Atlas deneylerindeki proton çarpışmalarında, murabba art kuarkların daha ilk hikmet biliminde Ölçün Misil teorisinde öngörülene mail aynı standart sapmayla gözlendiğini açıkladı. Aynı protondan beribenzer olduğu halde tungsten atomundan vahim olan arka kuarkların, bu dörtlü oluşumunun şimdiye kadar aşina bildirme kırıcı atom şeş elektron ve genişlik çetin halis kütleli bap olduğu belirtildi. Dip kuarklar ilk kez 1995’te, ABD’nin Chicago kentindeki Fermilab Laboratuvarı’ndaki “Tevatron” adı verilen çarpıştırıcıyla yapılan deneylerde ortaya çıkarılmıştı.