Canlı bildirişim tarifelerine yüzdelik 52.5 remiks yapıldı

Eskimemiş yılın zamlarına ateş parçası bildirişim tarifeleri üstelik eklendi. Hikmet Teknolojileri ve İletişim Kurumu ’nun (BTK) genel ağ sitesinde düzlük alan ve BTK ’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı yoluyla hazırlanan asamble kararına göre, aktif şebekelerde geçerli ücret tarifesi zamlandı. Yapılan yurtiçi aramalarda azami sevap 87,53 kuruştan 1,23 TL ’ye yükseldi. Bu sevap sabık sene 1 Nisan ’dahi 80,64 kuruştu. Sonunda yurtiçi aramalarda maksimum ücretinin dakikası serencam bir yılda yüzde 52,5 artmış oldu.
Share: