‘Çalışma Hayatım’ hizmeti e-Devlet’te

Cumhurbaşkanlığı Dijital Inkılap Ofisi Başkanı Ulvi Taha Belletici, e-Heybet Kapısı’nda hizmete alınan “Iş Hayatım” hizmetiyle vatandaşlara hisse senedi kontrol, çalışmaya tevessül, sigorta, emeklilik, mesleksel ehliyet kabilinden mesai hayatını oluşturan bütün gelişim ve işlemlerin tümleşik yapıda sunulduğunu söyledi. Çalıştırıcı, e-Büyüklük Kapısı’nda sunulan “Araçlarım” tümleşik hizmeti sonrasında “Mesai Hayatım” adıyla kullanılmamış ayrımsız bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını belirtti. “e-Şevket Kapısı’nda hizmete alınan ‘Say Hayatım’ hizmetiyle vatandaşlarımıza aksiyon kontrol, çalışmaya tevessül, sigorta, tekaütlük, mesleki yeterlilik üzere mesai hayatını oluşturan mecmu hareket ve amal bütünleşik bir yapıda sunuluyor.” diyen Belletici, bu çalışmada kavi çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Yetişek Bakanlığı (MEB), Kaynak ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Düzentileme ve Içtimai Asayiş Bakanlığı, Tecim Bakanlığı, Yükseköğretim Yerleşmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin beyin içine karışma edildiğini bildirdi. e-Kerem Kapısı “Faaliyet Hayatım” (TIKLA-ÖĞREN) Mücahede Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar üzere modellendiğini anlatan Çalıştırıcı, bu tümleşik hizmetle emeklilerin “Tekaütlük İşlemleri” modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, maaş kesintilerini, tıpkısı maaş mahiye tercihlerini, maaş bilgilerine ilgili barkodlu vesika alma işlemlerini, vezneci ve adres değişikliği taleplerini, yerli ve blokeli mütekait aylık sorgulama ve iade başvurusu işlemleri kabilinden sağlam çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti. Çalışanların ise müteharrik modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne devir emekli olabileceğini, 4C bordro, açacak tazminatı, 4A/4B gelişim göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Belletici, çalışanların kişi ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/boşluk bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/teslim kabil hizmetlere bir anda erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine ilgi çekti. Çalıştırıcı, sözlerine şöyle bitmeme etti: “Emek Hayatım hizmetiyle imdi umum vatandaşlarımız esenlik modülünden, afiyet güvencesi türe sahipliğini sorgulayabilecek, otama bilgileri, ilaç bilgileri, çıkar yol yararlanma sürelerini görebilecek, optikçi kadeh/söve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip tatil raporlarını görebilecek.” “Say Hayatım” bütünleşik hizmetinde gelişim arayan vatandaşlar üzere “hisse senedi arıyorum” modülünün saha aldığını dile getiren Antrenör, iş arayanların yıpranmamış bütünleşik hizmetiyle İŞKUR vasıta bilgilerine kolayca ulaşabileceklerini, hareket ilanları ve başvurularını görüp İŞKUR’a etkin kayıtlıysa ait ilanlara referans yapabileceklerini, ağırşak/program ilanları ve civar başvuruları ile hareket başvurularını sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceklerini anlattı. Koç, antrparantez kullanılmamış bütünleşik bakım “Say Hayatım” ile tek görüntülük üzerinden SGK borçlarının ve yapılandırma bilgilerinin görülüp yapılandırılabildiği, MEB, YÖK, öğrenci ve kat bilgilerinin görüntülendiği ve mesleki uzluk doküman bilgilerine ulaşıldığını söyledi.