Büyüklük aletlerine ait kullanılmamış tetebbu ve damgalama ücretleri

Uran ve Teknoloji Bakanlığı vasıtasıyla hazırlanan Dolaşık ve Aykırı Aletlerinden Alınacak Istikşaf ve Damgalama Ücret Yönetmeliği’nde Mübayenet Yapılmasına Dair Talimatname, 1 Familya 2022’den itibaren yürürlüğe bağışlamak amacıyla Resmi Gazete’dahi yayınlandı. Buna bakarak, aykırı ve ölçek aletleri için gelecek yıl alınacak araştırma ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi. Buna bakarak, sondaj ve damgalama ücretleri, klan ölçüleri için metresine göre 1,4 teklik ila 1,9 liralık, cirim ölçekleri amacıyla 1,6 liralık ila 64,6 liralık, kitle ölçüleri amacıyla kilogramına göre 3,1 liralık ile 121,4 teklik namına uygulanacak. Şişelerde beher tarz amacıyla ise taharri ve damgalama ücreti 960,9 liralık olacak. Hudayinabit sıfır tartı aletlerinde etüt ve kaşe ücretleri 55,8 lira ile 2 bin 127,6 lira aralığında uygulanacak. Kendiliğinden ağırlık aletlerinde bu hacim 419,8 lira ile 699,6 liralık arasında değişecek. Hareket halinde mevcut öğün araçları üzere hudayinabit gravite aletlerinde (dingil kantarları) bahis konusu ecir 750 lira, dara ve sarnıçlı vagonlar için 30 lira ve kutur kendisine kullanılan taşıtlar (vagonetler) amacıyla 21,1 lira kendisine belirlendi. Hububat istikşaf aletlerinde cirim 16,4 teklik ile 24,6 liralık ortada uygulanacak. Araştırma ve damgalama ücretleri gaz sayaçları amacıyla sınıfına göre 16,4 liralık ile 133,3 teklik, akarsu sayaçları amacıyla yâd debisine bakarak 3,1 teklik ile 18,1 liralık, faaliyet sayaçları üzere ise 9,3 teklik ile 72 teklik arasında değişecek. Taksimetreler 112 liraya, naklimetreler birlikte 34,3 liraya tetkik edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek. Egzoz gazı ölçme cihazları üzere belirlenen muayene ve mühür ücretleri 94,1 lira ile 251 lira ortada olacak. Takograf cihazlarının tetebbu ücreti 139,6 lira olarak uygulanacak. Atiklik ihlal tespit donanımlarında ise kayran muayenesi üzere 1577,7 liralık, yer harici araştırma üzere 901,5 liralık alınacak.
Share: