Büyük inşaatlarda yağmur suyu hasat sistemi yapılması zorunlu

Düzenlenen alanlar ümran yönetmeliğinde yapılan aranjman Resmi Gazete’nin 11 Orak Ayı günlü sayısında yayınlandı. Yönetmeliğe bakarak, 2 bin metrekareden nazik parsellerde yapılacak yapıların mekanik donanım projelerinin; bina yüzeyinden toplanacak baran sularının gerekmesi halinde süzgeç edilerek aynı tankta toplanması ve yapı tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla baran suyu çokluk sistemi içermesi mecburi oluyor. Toplanan baran suyunun bina abdesthane sifonlarının ihtiyacından aşkın olan kısmı, donanım projesinde gösterilmek vasıtasıyla bahçe veya başka eş alanlarda kullanılabilecek. İlgili idarelerce baran suyu cem sisteminin henüz siktirici parsellerde yapılmasına, çokluk tankı hacim adisyon yöntemine ve arttırma tasarruf alanlarına ilişik birlikte ıztırar getirilebilecek. Boz su sistemi bile kâin binalarda toplanan baran sularının bu sisteme verilmesinin kabil olması halinde yağmur suyu üzere antrparantez aynı cem tankı yapılma zorunluluğu aranmayacak. Yönetmelikte yapım cevaz süresiyle ait yapılan düzenlemeyle, salgın çor ve tıpkısı alışılmadık durumlarda ait vekâlet veya valiliklerce sokağa balkon kısıtlaması getirilen günlerin toplamı kadar sürenin, irade edilmesi halinde icazet vermeye yetkili idarelerce ruhsat süresine arttırma edilmesine imkan tanındı. Yönetmeliğin “katlar alanı namına dahil edilmeyen kullanımlar” antetli maddesinde yapılan düzenlemeyle, önceki uygulamada, müstakil göz alanı balkon ve mezuniyet aralıklıları üstelik dahil kemiksiz ve sınırlanmış merdiven evleri üzere tanımlanmış olan yüzde 15 sınırı yüzde 20’ye çıkarıldı. Bu alanlara ayrıca “kilitsiz küreksiz havuzlar” üstelik eklendi. Düzenlemeye bakarak, amme hizmetine tahsis edilmiş kül alanlar ile kamu veya hususi mülkiyete bağımlı yer ve arazilerde; yüksekliği 15 metreden yüksek olan kule ve direkler ile bunlara ilişik zorunlu altyapı unsurları aplikasyon imar planında gösterilecek ve bu yapılar amacıyla cevaz alınacak. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, 17 Teşrinisani 2020 tarihinden geçmiş müesses bulunan elektronik danışma istasyonlarına muhtemelen kule ve direkler ile bunların zorunlu enfrastrüktür unsurları, yönetmelikle belirlenen vacip aksiyon ve işlemlerin namına getirilmesi, belgelerin sunulması ve belirlenen ücretin ödenmesi gibi müsaade veya destur verilmiş sayılacak. Bu kapsamda, 2 Orak Ayı 2004 ile 1 Ekim 2009 tarihleri ortada müesses olan elektronik danışma istasyonlarının kurulumuna muhtemelen mamul cihannüma ve direkler üzere müsaade yahut izin aranmayacak.
Share: