Bütçeden 67 programa tahsisat aktarılıyor

TBMM’ye sunulan 2022 Yılı Merkezi Dalavere Bütçe Yasa Teklifi’nde; eğitimden güvenliğe, geçim yönetiminden sağlığa, tarımdan erişim ve endüstri programlarına büyüklüğünde haddinden fazla sayıda programa ayrılan ödenekler belli oldu. 2021 Yılı Merkezi Idare Bütçesi, amme kaynaklarının etkili kullanımını kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak izlence bazlı başarım namuslu gerçekleştirildi. Bu kapsamda, merkezi dümen bütçesinden 67 izlence için ivaz tutarları belirlendi. Genişlik faziletli ödeneğin ayrıldığı program 246 milyar 6 milyon lirayla Kaynak varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi olurken, bunu 217 bilyon lirayla toplumsal asayiş, 158 milyar 300 milyon lirayla yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 116 milyar 300 milyon lirayla ulusal defans ve asayiş programları izledi. Gelecek yıl yoksullukla savaş ve toplumsal yardımlaşma için 52 milyar 900 milyon lira, istihdam amacıyla 44 bilyon 600 milyon teklik, taşıt dışı ekonomiyle savaşım için 2 milyar 400 milyon liralık, mali sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık amacıyla 8 bilyon 800 milyon teklik, lehçe kalkınma amacıyla 1 bilyon 200 milyon liralık, amme gelirleri yönetimi amacıyla 3 bilyon 600 milyon liralık, kadının güçlenmesi üzere 943 milyon teklik, sayımlama amacıyla 495 milyon lira harcanacak. Teklife bakarak, anne eğitime 105 milyar 800 milyon teklik, ortaöğretime 55 milyar liralık, yükseköğretime 65 bilyon 500 milyon teklik, engellilerin sosyal hayata katılımı ve özel eğitime 26 bilyon 600 milyon lira, diyanet hizmetleri ve makro din eğitimine 13 bilyon 800 milyon lira bedel sağlanacak. Gelecek yıl yaklaşık 82 milyar teklik tedavi edici sağlık programına ayrılacak. bununla birlikte koruyucu esenlik uygulamalarına 38 bilyon 900 milyon liralık, bağımlılıkla savaşım programına 2 bilyon 800 milyon teklik, etkili ve metin ihtiyarlama programına 1 milyar 900 milyon liralık mukabele sağlanacak. Bu dönemde göç yönetimine 4 milyar 500 milyon teklik, sürdürülebilir belde ve iklim değişikliği yönetimine 2 bilyon 700 milyon liralık nesep aktarılacak. Programlar içre ekincilik dahi civar plana çıkarken bu kapsamda 43 bilyon 100 milyon lira cevap ayrılacak. Kırsal kalkınmaya 7 milyar lira, yerey ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimine 20 bilyon 900 milyon teklik, ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimine 4 bilyon 700 milyon liralık gider yapılacak. amma velakin erke en güvenliği, verimliliği ve erke piyasasına müteveccih birlikte 21 milyar 300 milyon liralık bedel ayrılacak. Teklifle sanayinin geliştirilmesi, istihsal ve yatırımların desteklenmesi programına 20 milyar 900 milyon liralık, araştırı, ihya ve yeniliklere 8 bilyon 700 milyon lira, hikmet ve iletişime 2 bilyon liralık, uzay ve havacılığa 673 milyon lira esas sağlanacak. Ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasına 7 bilyon liralık, tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin güvenliği ve standardizasyonuna dahi 3 bilyon 900 milyon liralık harcanacak. Mavera yandan, ulaşıma üstelik koskocaman ödenek ayrılacak. Bu kapsamda kara yolu ulaşımına 42 milyar 500 milyon teklik, demir hat ulaşımına 40 bilyon 800 milyon teklik, deniz yolu ulaşımına 895 milyon liralık, kombine transport, lojistik ve ağır sıklet para taşımacılığı programına 577 milyon lira, trafik güvenliğine 7 milyar 400 milyon teklik ayrılacak. Konuşma ve kültür ekonomisi birlikte bütçeden 1 bilyon 500 milyon teklik hisse algı.