Bursa’da patika lisesinde matbaacılığı öğrenen çoluk çocuk, hem kazanıyor hem kazandırıyor

Bursa’birlikte basımevi alanında eğitim veren biricik çalım olan departman, 30 yıldır sektörün gerekseme duyduğu kalifiye insan gücünü yetiştiriyor. Akıbet uygulayım bilimi cihazlarla üretimin sürdüğü okulda özellikle Bursa’daki tamam kamu hastanelerinin rahatsız yatış dosyaları, belgelik dosyaları, matbu evrak, broşür ve ası üzere ihtiyaçları karşılanıyor, terbiye kurumları için karneler basılıyor. Ortaöğretim çağında devlet ekonomisine katkıda bulunmaya başlayan alandaki 168 öğrenciye aylık ödeme üstelik yapılıyor. Demirtaşpaşa Mesleksel ve Teknik Rum Lisesi Müdürü Ihtişam Ulusoy, 1946’de açılan lisenin enformatik teknolojisi, ruh-elektronik teknolojisi, araba teknolojisi, basımevi teknolojisi, möble ve bağırsak mekan tasarımı ile donanım ve iklimlendirme teknolojisi alanlarında eğitim verdiğini söyledi. Üretim ve istihdam odaklı terbiye anlayışıyla bakım verdiklerini, önceliklerinin mezunların alanlarında çalışması olduğunu belirten Ulusoy, “Alanında tecrübeli öğretmenlerimizin verdiği eğitimler sonrasında öğrencilerimiz istihsal yapabilen, mesleğinde kudretli birer ustalık eleman konumuna geliyor.Sektörün bizden beklentilerini daha acul gerçekleştirebilmek için alanında kurumsallaşmış firmalarla toplantılar yapıyoruz.” dedi. Ulusoy, öğrencilerin okulda hem öğrendiklerini hem birlikte harçlıklarını çıkardığını dile getirdi. Kovid-19 sürecinde üretime mesafe vermediklerini nâkil Ulusoy, şu bilgileri paylaştı: “Sektörle yaptığımız toplantılarda, değişen uygulayım bilimi üzerine kendimizi güncelliyoruz. Bursa’daki tüm amme hastanelerinin rahatsız yatış dosyaları, belgelik dosyaları, matbu evrakını, broşürlerini ve afişlerini tığ üretiyoruz. Bununla bu arada okulların karne ihtiyaçlarını bizler karşılıyoruz. Rica olması durumunda sair illerimize de bu türden hizmetleri verebiliriz. Bu yıl şu anne büyüklüğünde satmış olduğumuz ürünlerden ekolojik ortam ciromuz 2 milyon liraya ulaştı. Öğrencilerimizin üretime katkılarından belde kazançlı kazançları da bulunan, maaş geliri 2 bin liraya varan öğrencilerimiz var.”
Basımevi Alanı Şefi Parafin Doğanay ise 25 yıldır görev yaptığı bölümde hem terbiye hem da üretim faaliyetinde bulunduklarını belirtti.Öğrencilerimizi 9. sınıftan bilahare dallara ayırıyoruz. Takı öncesi programında öğrencilerimize tasarımları gösteriyoruz. Daha sonraları grafikten gelen çalışmaların kağıt konusunda aktarıldığı çalışmaları öğrencilerimize gösteriyoruz. Sıklet sonrasında da zımbalama, akçakesme, paketleme gibi dersleri öğrencilere göstererek sektörün ihtiyacı doğrultusunda çalışıyoruz. Öğrencilerimiz grafik, matbaa, reklam, resim sektörü gibi bir nice yerde rahatlıkla hareket bulabiliyor.” Doğanay, öğrencilerin tertip aşamasında Türkçeyi akilane kullanmasını seçmek ve hataları gölge etmek için edebiyat öğretmenlerinden müzaheret aldıklarını bildirdi. Basımevi öğretmeni Raif Çınar dahi istihdam için kalifiye istihsal fail öğrencilerin yetişmesi üzere savaşım verdiklerini, kamu kurumlarında hesaplı ömrünü tamamlamamış makineleri onararak kendilerine üretim bandı oluşturduklarını anlattı. Öğrencilerden Fadile Çipo üstelik patika sahibi almak üzere bu bölümü seçtiğini ve koluna “altın kelepçe” oturmak istediğini anlatım etti. Feride Demir, okuldaki çalışmalarla hem sülale bütçelerine katkıda bulunduklarına hem dahi kişi ihtiyaçlarını karşıladıklarına dikkati çekti.Rabia Tuyli ise matbaa bölümünde yaptıkları çalışmalarla mesleklerini pekiştirdiklerini ve geleceğe emniyetli adımlarla yürüdüklerini kaydetti..
Share: