Borsa İstanbul ’birlikte amal arızi yerine durduruldu

Borsa İstanbul A.Ş. ’den işlemlerin eğreti adına durdurulduğu belirtildi. Kamuyu Tenvirat Platformu ’nda (DERI) tıpkısı izah getirdi. Kamuyu Tenvir Platformu ’nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere saha verildi: “Saat 09.55 bakımından endekse sınırlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm iş sıralarında, Vadeli İşlem ve Ek Gün Piyasasındaki (VİOP) Hisse ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (KAPI) Hisse Senedi Repo Pazarında işler eğreti olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli iş yöntemi meri esham, taşınmazlar yatırım fonları, hamle sermayesi yatırım fonları ve taşınmazlar sertifikalarında saat 10.20 ’da bir tane bedel buyruk toplama, 10.25 ’bile eşleştirme yapılacak ve 10.30 ’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli prosedür ile devam edilecektir. Pay Piyasasında yegâne değer işlem yöntemi geçerli paylarda saat 10.20 ’dahi tek eşit egemenlik cem yapılacak ve 10.30 ’dan itibaren projeksiyon kaldığı yerden devam edecektir. Varant, şehadetname, BYF, bakir hisse kabul etme hakkı kuponu ve eskimemiş behre alma hakkından arta küsurat birincil etraf sıralarında işler 10.30 ’dan itibaren kaldığı yerden daim muamelat ile devam edecektir.”
Ayrıca CILT’ta yayınlanan açıklamada “VİOP ’taki Nasip ve Nasip Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAŞLIK Aksiyon Ürem Pazarı ’nda işlemler saat 10.30 ’dahi yeniden başlayacaktır. ’ ’ denildi.
Share: