Borçlunun servet beyanını beklenmeden UYAP devreye sokulacak

Alacaklıların, borçluların mal varlığını kendi beyanlarını beklemeksizin tayin edebileceği uygulama hayata geçiriliyor. para beyanını beklemeksizin borçlunun para, türe ve alacaklarını UYAP üzerinden sorgulayabilecek Ifa emrindeki müddet geçtikten ve verecekli itiraz etmesi halinde bu itirazı kaldırıldıktan sonra alacaklı aracılığıyla, servet beyanını beklemeksizin Millî Hâkimiyet Zehir Enformatik Sistemi (UYAP) üzerinden borçlunun dünyalık, adalet yahut alacaklarının sorgusu yapılabilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan dünyalık, doğruluk veya alacağın UYAP üzerinden sorgulanması hakkında Adalet Bakanlığı yönetmeliğine bakarak, borçluya ait para, türe ve alacaklar, UYAP üzerinden, bu sisteme entegre edilmiş olan amme gurur veya kuruluşları, bankacılık kanununda tanımlanan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar ile benzer mahiyette kayıtları tutan çekicilik ve kuruluşların veri tabanında sorgulanabilecek.
Share: