BM iklim zirvesinde 2030’a kadar orman kaybını tevkif taahhüdü

İklim değişikliğiyle savaşım kapsamında 100’ün üstünde lider, 2030’a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 bilyon dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlamayı üstlenme etti. Mürekkep Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Etraf Konferansı’nda (COP26) 100’den çok reis, “Ormanlar ve Yer Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi”ni imzaladı. Liderler antrparantez, bu hedefe müteveccih 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı aktarmayı vadetti. Bildirgede; ormanları ve başka berri ekosistemleri arkalamak ve restorasyonlarını tacil, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik fail ve ulusal tecim politikalarını hayata geçirme, rustik uyuşma kaynaklarının geliştirilerek dayanıklılığın artırılması, sürdürülebilir ekincilik ve gıda güvenliğini heveslendirme edecek politikaların tasarlanması, yerli topluluklar için bindi sağlanması ve finansmanın arsıulusal hedeflerle uyumlu kuzuluk getirilmesinin kolaylaştırılması üzere taahhütte bulunuldu. Katıksız Hayatı Himaye Vakfı (WWF) Global Orman Uygulamaları Lideri France Price, bildirgeye ait açıklamasında, ormansızlaşmanın durdurulmasına yönelik verilen taahhütlerin acilen uygulanması gerektiğine işaret ederek, “Ormanlar, kayırıcı, hesaplı ve toplumsal refah için ciddi öneme ehil ekosistem hizmetleri sağlıyor ancak ormanlarda keder verici boyutlardaki kaybolma bitmeme ediyor.” ifadesini kullandı. Hükümetlerin katılımı, adisyon verebilirliği ve şeffaflığı artırarak toprak ve orman yönetimini düzeltme çabalarını hızlandırması gerektiğini kaydeden Price, “Hükümetleri, zaman açıklayan orman ve yerey kullanımı taahhütlerini iddialı, zamana ilişkin hedefler ve bu hedeflerin izlenmesi ve doğrulanması için ortak bire bir transparan çerçeveyle tamamlamaya çağırıyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Uygulama, huy açısından müspet bire bir geleceği güvence altına matlup sonuçlar elde etmenin anahtarı.” değerlendirmesinde bulundu.
Share: