BM abuhava krizine ayrılan fonların yetersizliğine ilgi çekti

Konfedere Milel (BM), hamhalat ülkelerin iklim kriziyle mücadelesine arkalama için gereken finansmanın 4 katının (423 bilyon dolar), seçme sene taşıl yakıtları takviye etmek amacıyla kullanıldığını bildirdi. Birleşmiş Uluslar Kalkınma Ajansı (UNDP), yer yağı ve kömür kabilinden müstehase yakıtların insanlar ve çevreye müteveccih etkilerine dikkati görmek amacıyla “Bulunmayan Oluşu Seçme” kampanyasını başlattı. UNDP vasıtasıyla yapılan tıpkı araştırmaya göre, bakımsız ülkelere iklim kriziyle savaşım üzere müstelzim her 1 dolara değer, taşıl yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor. Gelişmekte olan ülkelerin iklim kriziyle mücadelesine yardım üzere müstelzim finansmanın 4 merhametsiz olan 423 bilyon dolar, herhangi bir sene taşıl yakıtları sübvanse etmek amacıyla kullanılıyor. BM, gelişmekte olan ülkelere iklim kriziyle savaş amacıyla seçkin yıl 100 bilyon dolar finansman sağlanması çağrısı yapıyor. Araştırmada, müstehase yakıtlara ayrılan para ile herkese koronavirüs aşısı yapılabileceğine evet bile dünyada ekstrem yoksulluğun ortadan kaldırılabileceğine ilgi çekiliyor. Uluslararası Dünyalık Fonu’na (IMF) göre, taşıl yakıtların çevreye olan maliyeti de göz uğrunda bulundurulduğunda miktar 6 trilyon dolara çıkıyor. Araştırmaya bakarak, müstehase yakıtlara ayrılan bu fonlar abuhava kriziyle mücadeleyi engellemekle kalmayıp içtimai eşitsizliği birlikte derinleştiriyor. Gelişmekte olan ülkelerde, taşıl yakıtlar amacıyla harcanan kamu kaynaklarının tahminî yarısı ise nüfusun en zengin yüzdelik 20’sine fayda sağlıyor. 2015’te varılan Paris İklim Anlaşması’na bakarak, ikim değişikliğiyle uğraş üzere küresel alev artışının yüzyılın sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması antrparantez 1,5 rütbe ile sınırlandırılması gerekiyor. BM Mekân Programının (UNEP) akıbet raporuna göre ise 2050’ye kadar başarısız karbon hedefine ulaşılması amacıyla sunulan kâin taahhütler, abuhava felaketinin önlenebilmesi üzere tam bulunmuyor. Paris İklim Anlaşması’na yan ülkelerin bulunan taahhütleri ile dünya 2,7 santigrat derecelik alev artışına akıllıcasına ilerliyor. Uzmanlara bakarak, toptan flama artışının 1,5 santigrat rütbe ile sınırlandırılabilmesi için sera gazı emisyonlarının 2030’a büyüklüğünde yüzde 55 azaltılması gerekiyor.
Share: